‘Afrikaanse varkenspest geen gevaar voor volksgezondheid’
Foto: GPD

De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in ons land levert geen gevaar voor de volksgezondheid op, verzekert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Wel zijn er stalen genomen bij 67 varkensbedrijven in de provincie Luxemburg en heeft de Nederlandse regering vrijdag een spoedoverleg samengeroepen.

In de provincie Luxemburg is donderdag voor de eerste keer sinds 1985 de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee everzwijnen. Het Federaal Voedselagentschap en het Waals Gewest hebben intussen een beschermingszone afgebakend en stalen genomen bij de 67 varkensbedrijven in de getroffen zone.

Minister De Block wijst erop dat de Afrikaanse varkenspest een gekende ziekte is die af en toe opduikt, mede als gevolg van de internationale dierenhandel. De uitbraak wordt volgens haar ‘nauwkeurig opgevolgd’ door onder meer de FOD Volksgezondheid.

‘We wachten nu op de resultaten van de stalen die zijn afgenomen bij de 67 varkensbedrijven in de buurt’, zegt Denis Ducarme (MR), minister van Landbouw. Hij noemt de uitbraak ‘zeer slecht nieuws’. Het komt er voor hem op aan ‘zeer proactief’ op te treden en te onderzoeken of het om een geïsoleerd geval gaat en of bijkomende maatregelen nodig zijn.

Spoedoverleg

Het Nederlandse ministerie van Landbouw heeft vrijdag een spoedoverleg gehouden met de sectororganisatie van agrarische ondernemers om een verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De Nederlandse regering zegt de zaak op de voet te volgen. ‘Dit is een ernstige situatie voor België. Om het risico op Afrikaanse varkenspest in Nederland zo klein mogelijk te houden, houden we voortdurend de situatie in de gaten en bekijken we of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn’, zegt landbouwminister Carola Schouten.

Op dit moment zijn nog geen extra maatregelen in Nederland van kracht om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Tegen Afrikaanse varkenspest is geen vaccin beschikbaar, wat de ziekte moeilijk te bestrijden maakt.