‘De Block schuift miljoenenfactuur gewoon door’
Foto: Belga
Door een herraming heeft minister De Block plots geen geld meer tekort om kankertherapieën terug te betalen. De Socialistische Mutualiteiten geloven er niets van: ‘Dit is een slinkse begrotingstruc.’

‘Op kankerpatiënten bespaar ik niet’, zo rolde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) begin juli met de spierballen in de aanloop naar de begrotingsgesprekken. Het succes van de innovatieve kankerbehandelingen sloeg een gat van 300 miljoen euro in de budgetten van de ziekteverzekering en De Block verwachtte naar eigen zeggen een geste van haar collega-ministers om dat gat te dichten. 

In het begrotingsakkoord leek De Block haar slag grotendeels thuis te halen. Toch volgens het persbericht dat haar communicatiedienst eind juli verspreidde: ‘De minister had een besparing op kankerbehandelingen uitgesloten en de regering volgde haar daarin voor een bedrag van 200 miljoen euro. De farmaceutische sector zal de overige 100 miljoen euro aanleveren.’ 
De farmasector kwam inderdaad met 105 miljoen euro over de brug via eerder vastgelegde heffingen. Maar het resterende bedrag bleek plots verdwenen als sneeuw voor de zon. 

Uit de notificaties van het begrotingsakkoord blijkt intussen dat de oorspronkelijke ramingen van het tekort nog eens ‘herraamd’ werden. Daardoor bleek dat uiteindelijk toch 193 miljoen euro lager te liggen dan aanvankelijk verwacht. Het bedrag komt bijna perfect overeen met de 200 miljoen euro ‘geste’ die De Block van haar collega-ministers had gevraagd. 

Afgelopen maandag kregen de ziekenfondsen de kans om de kabinetschef van minister De Block aan de tand te voelen over de redenen van de opmerkelijke herberekening, maar hij hield zich daar volgens diverse aanwezigen op de vlakte.

Het doet de Socialistische Mutualiteiten concluderen dat De Block haar rekening via een slinkse begrotingstruc nog even doorschuift. ‘In haar triomfantelijke persbericht liet De Block uitschijnen dat ze nieuwe middelen had verkregen voor de terugbetaling van innovatieve kankertherapieën. Niets is minder waar, getuige de details van de begrotingsbeslissingen die afgelopen maandag werden toegelicht’, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. ‘Integendeel, ondanks alle cijfers die wijzen op verder oplopende farma-uitgaven, besliste ze de ramingen voor de geneesmiddelenuitgaven met 193 miljoen euro te verminderen. Wat dit tot gevolg heeft, staat in de sterren geschreven. Het budget is op drijfzand gebouwd. Ze schuift de hete aardappel door naar de volgende regering.’ 

Geen exacte wetenschap 
Op het kabinet van De Block benadrukken ze intussen dat de technische ramingen ‘geen exacte wetenschap zijn’ en dat er soms sterke speling op zit. Net daarom besliste de regering om voorlopig 193 miljoen euro minder in de boeken te schrijven, al benadrukken ze dat de schommelingen ‘sterk gemonitord worden’. 
Hoe dan ook houdt ook De Block er wel nog rekening mee dat het bedrag straks wel degelijk een pak hoger kan uitvallen dan verwacht. 

‘De regering heeft zich de voorbije zomer geëngageerd om niet te besparen op innovatieve kankermedicijnen’, zegt Tijs Ruysschaert, de woordvoerder van De Block. ‘Die engagementen blijven nog altijd even sterk overeind als een maand geleden’, benadrukt hij nu. ‘De kankerpatiënten zullen dus nooit onder mogelijke besparingen lijden.’ 

Met de verkiezingen van mei 2019 in de aantocht is de vraag alleen of ook de volgende regering die engagementen nog zal nakomen. Pas dan zal de regering definitief kunnen vaststellen hoe zwaar het budget nu echt is ontspoord en of De Block al dan niet een miljoenenfactuur doorschoof. ‘Dit zijn toch budgettechnieken waar we vragen bij hebben’, is Callewaert pessimistisch. ‘We zijn ervan overtuigd dat het budget niet onder controle is. Het toverstokje van De Block zal straks als een boemerang terugkeren voor de volgende regering.’