In de stad Brussel moeten alle diensten - scholen, crèches, cultuur- en sportinfrastructuur - voor iedereen binnen de tien minuten wandelen bereikbaar zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Franstalige socialisten

Volgens onderwijsschepen Faouzia Hariche zijn de beloftes over de bouw van nieuwe onderwijsinfrastructuur nagekomen, maar moeten de inspanningen voortgezet worden om het plaatstekort aan te pakken. Ook moet de ochtend- en avondopvang uitgebreid worden en moeten de projecten rond gratis maaltijden uitgebreid worden.

Voor de PS dienen er ook 200 politiemensen extra te komen, die zich vooral moeten inzetten voor propere straten. De partij pleit voorts voor 750 bijkomende openbare woningen, een zesde rusthuis en meer blokruimte voor studenten tijdens de examens.

Op de Heizelvlakte moet een zwemvijver komen, en inzake mobiliteit moeten Neder-Over-Heembeek en Haren beter ontsloten worden met het openbaar vervoer.

Tot slot wil de PS dat na 14 oktober verder gewerkt wordt aan beter openbaar bestuur van de stad.