Dealer mag boete in 26.000 jaar afbetalen
Foto: rr
Een in 2016 veroordeelde drugsbaron kon een deal sluiten met de federale overheidsdienst Financiën om maandelijks 20 euro af te betalen van in totaal 6,4 miljoen euro.

Om dit verhaal te begrijpen, moeten we terug naar een zaak uit 2016 voor het hof van beroep in Antwerpen. Advocaat-generaal Hildegard Penne zwaait er tijdens haar requisitoir met een stevig gerechtelijk dossier rond een drugsbende. Zware jongens, niet vies van een partij cocaïne. Het hof veroordeelt de drugsbaron na pittige debatten tot een gevangenisstraf. Ook de geldboete en verbeurdverklaring van zijn (on)roerende goederen zijn navenant: 6,4 miljoen euro.

Volgens Penne – die niet wil uitweiden over het specifieke arrest – is het vervolgens de federale overheidsdienst Financiën, meer bepaald de Ontvanger van Penale Boeten, die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de afbetaling. In dit geval, bevestigen twee bronnen, is de veroordeelde dealer in zijn opzet geslaagd om zich onvermogend voor te doen.

Hij stelde zelf een afbetalingsplan voor van 20 euro per maand. Dat werd goedgekeurd. Over 26.000 jaar zal hij de geschatte brutowinst van zijn dealersactiviteiten terugbetaald hebben aan de schatkist. ‘Al is het belangrijk om aan te stippen dat zulke gigantische verbeurdverklaringen niet willen zeggen dat de veroordeelde dat bedrag ook effectief bezit’, zegt een magistraat met kennis van zaken. ‘Het gaat om theoretische brutowinsten, die verdiend zouden zijn met drugstrafiek. Vaak is de realiteit minder rooskleurig.’

Geld op andere naam

Advocaat-generaal Penne omschrijft de algemene invordering van geldstraffen en verbeurdverklaringen als ‘zeer dramatisch.’ Ze becijferde dat er tussen januari en juni 2016 in 153 Antwerpse veroordelingen voor 17,2 miljoen euro aan geldboetes werd uitgesproken. ‘Daarvan werd tot nu toe hooguit 1,1 miljoen euro geïnd’, zegt ze. ‘Het probleem ligt bij de Ontvanger van Penale Boeten, die zwaar onderbemand is en opmerkelijke keuzes maakt.’

Woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën stelt dat de situatie elk jaar verbetert. ‘Probleem blijft nu eenmaal dat criminelen hun bezittingen vaak op andermans naam zetten. En dan kun je nu eenmaal niets in beslag nemen.’