Minister De Block bereikt akkoord over  neutrale verpakking voor tabaksproducten
Zo ziet de neutrale sigarettenverpakking eruit in het Verenigd Koninkrijk Foto: Belga

Er komt een neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten in ons land. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft daarover vrijdag een akkoord bereikt binnen de federale regering.

De neutrale verpakking zal gelden voor sigaretten, roltabak en waterpijptabak. Met de invoer van de neutrale verpakking volgt ons land het voorbeeld van onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Ierland.

De ervaring uit die landen toont aan dat een neutrale verpakking helpt om roken terug te dringen.

‘Dit is een zeer belangrijke beslissing. De verpakking van sigaretten en roltabak onaantrekkelijk maken is erg belangrijk in de strijd tegen roken’, zegt minister De Block. ‘Onze administraties gaan nu meteen aan de slag, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen invoeren.’

De regering wil het aantal rokers in ons land dit jaar terugbrengen onder de 17 procent. Naast de neutrale sigarettenverpakking is er nog een maatregel in de strijd tegen roken: de eenheid die de naleving van het rookverbod controleert, wordt versterkt met twaalf extra controleurs en één jurist. Eerder tijdens deze legislatuur werden de accijnzen op tabaksproducten al tweemaal verhoogd. En het parlement werkt nog aan een verbod op roken in de wagen.

'Frontale aanval'

In juli lieten de Belgische tabaksfabrikanten verstaan dat ze niet stonden te springen voor neutrale pakjes. Volgens hen bleek uit onderzoeken dat neutrale verpakkingen in andere landen niet hebben geleid ‘tot een (bijkomende) vermindering van het aantal rokers’. Sectorfederatie Cimabel noemde het zelfs ‘een frontale aanval op ons merkenrecht’.

Uit onderzoek van de Cochrane Collaboration, een gezaghebbende en onafhankelijke organisatie van medici, bleek eerder echter al het tegendeel van wat de tabakssector beweert. Volgens hen is het onomstotelijk bewezen dat neutrale pakjes het aantal rokers doen dalen.