Er wordt gesjoemeld met uw brood
Foto: sven dillen

Het brood dat u bij de warme bakker koopt, weegt niet altijd genoeg. Dat blijkt uit controles van de FOD Justitie. ‘Dat kan niet door de beugel. De klant moet krijgen waarvoor hij betaalt’, reageert de sector.

Wie in België brood verkoopt, moet het ministerieel besluit van 1987 betreffende de ‘controle op het gewicht van brood’ respecteren. Dat stipuleert dat het gemiddelde gewicht van broden de eerste 24 uur ...