Beschermd erfgoed van Jubelpark ondergaat restauratie
Foto: BELGA

Het Jubelpark in Brussel zal gedurende twee jaar een restauratie van het beschermde kleine erfgoed ondergaan. De hekken van de omheining, acht standbeelden, bouwwerken en een paviljoen worden onder handen genomen. In de werf zal 2,7 miljoen euro geïnvesteerd worden.

Volgens Beliris, de openbare instantie die de federale investeringen in Brussel beheert, gaat het om een ‘voorzichtige’ schoonmaak en consolidatie. Enkel zwaar beschadigde delen zullen worden gedemonteerd en heropgebouwd, of vervangen door identieke reconstructies. Er wordt gestart met de omheining. Eens die restauratie goed gelanceerd is, zullen de volgende delen worden ingepland.

Restauratie

De zowat 2.000 meter afsluiting, van verschillende stijlen en tijdperken, verkeert in vrij slechte staat. Ongeveer 1.250 meter zal volledig worden hersteld. Om makkelijker te werken en de overlast te beperken, worden de roosters gedemonteerd en in de werkplaats gerepareerd. De blauwe steen van de sokkel zal hersteld worden.

Ook acht standbeelden van het Jubelpark, in brons, marmer of uit steen van Euville worden in hun glans hersteld.

Het paviljoen van de parkwachters, ontworpen naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van Luik in 1905 en nadien geïnstalleerd in het Jubelpark, wordt eveneens gerestaureerd. Het dak en de houten bekleding worden vervangen

Jubelpark

Het Jubelpark, met zijn paleis en triomfboog, is een van dé symbolen van Brussel. Het werd opgericht in 1880 op een voormalige militaire site en viert het jubileum van de onafhankelijkheid van België. Het Jubelpark was ook gastheer van de internationale tentoonstelling van 1888, de Wereldtentoonstelling van 1897 en de festiviteiten rond het 75-jarig bestaan van België.

.