Spel werkt conflicten onder collega’s weg
Karen Geöcze von Szendröi en Nele Verrezen van het Limburgse adviesbureau Marcells Journey. Foto: StudioVision
U hebt het ongetwijfeld al vaak meegemaakt: hevige discussies, ergernissen en ruzies op het werk. Dat hierdoor de motivatie en productiviteit sterk worden aangetast, hoeft geen betoog. Het is zelfs één van de voornaamste redenen waarom mensen van job veranderen. Oplossingen zijn niet evident. Toch doet het Limburgse adviesbureau Marcells Journey een poging. Zij hebben een bordspel uitgewerkt waarmee collega’s in teamverband alle akkefietjes aan de kant kunnen schuiven.

“Het is niet alleen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt dat het vermijden van conflicten belangrijk is”, zeggen Karen Geöcze von Szendröi en Nele Verrezen van Marcells Journey. “Een goede, collegiale sfeer met respect voor ieders mening is altijd essentieel om mensen met goesting naar het werk te doen komen. De impact hiervan op de tevredenheid en de resultaten is niet te onderschatten. Als er daarentegen voortdurend ergernissen, frustraties, en zelfs conflicten naar boven komen, gaan de betrokken collega’s blokkeren en wordt de hele organisatie afgeremd. Daar is niemand bij gebaat, zeker niet in tijden van continue verandering.”

Pink

En dus gingen de dames van Marcells Journey aan de slag om een oplossing te zoeken. Dat is het bordspel M-Power geworden. “Het spel is gestoeld op het wetenschappelijk onderzoek van Daniel Pink, auteur van het boek ‘The suprising truth about what motivates us’. Daarin staat uitgelegd wat de persoonlijke drijfveren zijn van mensen die werken in groepsverband. Ons spel daagt de spelers op een leuke manier uit om met elkaar in dialoog en interactie te treden. Ze leren om te gaan met hun verschillen, te zoeken naar hun complementariteit en daar de meerwaarde van in te zien. Tot slot zet het spel aan tot concrete samenwerking en actie.”

Lagen

De makers van M-Power hebben er nog een aantal diepere lagen ingestopt. “Door het spel te spelen, wordt op een laagdrempelige manier een feedbackcultuur geïnstalleerd”, aldus nog Karen Geöcze von Szendröi en Nele Verrezen. “Feedback geven en krijgen is een kunst. Iedereen heeft feedback nodig, maar het is best wel moeilijk om hier juist mee om te gaan. Nochtans is een feedbackcultuur cruciaal in het bouwen van een sterk team. Via dit spel tasten we af wat wel en niet werkt binnen het specifieke team of organisatie.”

> 

> 

>