Sp.a-kandidate pleit voor meer openbare toiletten voor vrouwen: “De stad kan die basisbehoefte niet negeren”

“Allemaal de pot op!”, zo luidt de nieuwe campagneslogan van de Antwerpse sp.a. Uiten de socialisten hiermee hun ongenoegen over het politieke gehakketak? Nee, met deze opvallende zinsnede houdt sp.a een pleidooi voor meer gratis, propere en toegankelijke publieke toiletten.

“Het gebrek aan toegankelijke en propere toiletten is een probleem waar heel wat vrouwen in onze stad mee worden geconfronteerd”, zegt Caro Van der Schueren die de negende plaats bekleed op de Antwerpse sp.a-lijst. Van der Schueren voerde daarom actie op de Grote Markt. Ze nam tot verbazing van heel wat omstaanders haar eigen toilet mee en zette een filmpje van haar opvallende actie op Facebook.

“Het probleem is ook breder dan enkel concerten of publieke events,” zegt Van der Schueren. “Ook vrouwen die plots dringend naar het toilet moeten tijdens het winkelen of tijdens een verplaatsing, blijven in de kou staan. Als man vind je wel snel ergens een gratis urinoir. Voor vrouwen is dat heel wat lastiger.”

Volgens Van der Schueren is het probleem nochtans makkelijk op te lossen. “Kijk naar de creatieve oplossingen die in andere steden worden gebruikt: in Bremen en München sloot het stadsbestuur een overeenkomst af met de lokale horeca om niet-consumerende klanten gratis de sanitaire voorzieningen te laten gebruiken. De stad compenseerde hen daarvoor met een financiële tegemoetkoming. Dat zou ook in Antwerpen een oplossing op korte termijn kunnen zijn.”

Capaciteitsuitbreiding

“Gratis urinoirs zijn goed, maar een vrouwvriendelijke stad vervangt ze op termijn best door propere unisex toiletten die gratis en rolstoelvriendelijk zijn,” zegt Van der Schueren. “Bovendien is er nood aan een capaciteitsuitbreiding. Op alle grote knooppunten van openbaar vervoer, belangrijke publiekstrekkers in het publiek domein én grote ontmoetingsplekken in de stad moet sanitaire infrastructuur voorzien worden. Een echte inclusieve stad kan die basisbehoefte niet negeren,” concludeert Van der Schueren.

De sp.a-kandidate vraagt Antwerpenaars nu met de hashtag #allemaaldepotop aan te geven waar in Antwerpen volgens hen dringend nood is aan publieke toiletten.