CurieuzeNeuzen: aftellen naar de resultaten van burgeronderzoek
Foto: Twitter
De meting van de luchtkwaliteit door 20.000 burgers in Vlaanderen is succesvol verlopen. Na een grondige analyse door een team van de Antwerpse Universiteit, onder leiding van professor Filip Meysman, blijkt dat meer dan 19.000 metingen wetenschappelijk valabel zijn.

De 20.000 geselecteerde kandidaten hingen elk twee samplers aan hun raam om de concentratie stikstofdioxide (NO2) in hun straat te meten. Dat is een goede parameter voor verkeersgerelateerde luchtvervuiling. Van die 40.000 meetbuisjes werd 95 procent teruggestuurd voor analyse. Voor een project met vrijwilligers is dat een overdonderend succes, zegt Meysman. Het geeft aan hoe sterk ­CurieuzeNeuzen leeft in Vlaanderen.

Mobiliteitsgewoontes

Het team rond Meysman houdt zich de komende maand bezig met de verdere kwaliteitscontrole en de interpretatie van de resultaten. Ondertussen houdt het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven) een bevraging bij alle 53.000 burgers die zich voor het project hadden aangemeld. Via die grootschalige survey krijgen we meer inzicht in de mobiliteits­gewoontes van Vlamingen en leren we hoe ze aankijken tegen maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

De resultaten van de meting worden op zaterdag 29 september bekendgemaakt door De Standaard, de Antwerpse Universiteit en de Vlaamse overheid. Dan beschikken we over de grootste wetenschappelijke dataset over luchtkwaliteit op straat­niveau die ooit door burgers en wetenschappers werd verzameld.