Open VLD Zaventem heeft haar ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober klaar. Van de 31 kandidaten zijn er niet minder dan 21 nieuwe gezichten, die samen met tien vaste waarden de actuele bevolkingssamenstelling vertegenwoordigen.

Burgemeester Ingrid Holemans wordt lijsttrekker. Schepen Dirk Philips en voormalig Piet Ockerman bekleden de tweede en derde plaats. De overige schepenen, Peter Rosel en Nathalie Miseur, bekleden respectievelijk ...