Luikse socialistische vakbond staakt toch op 2 oktober
De vorige pensioenbetoging in mei. Foto: pn

Nadat het ABVV bekendmaakte voorlopig acties in gemeenschappelijk front met het ACV en het ACLVB te verkiezen, kondigt de Luikse tak van de socialistische vakbond nu toch een 24 urenstaking aan.

'De militanten van Luik-Hoei-Borgworm hebben beslist om, in het kader van de vakbondsactie van 2 oktober, tot een 24 urenstaking over te gaan in de twee arrondissementen. Ze doen een oproep aan de christelijke vakbond om mee te doen', aldus de plaatselijke vakbondsafdeling, die ook de andere Waalse afdelingen oproept deel te nemen. 

De top van de socialistische vakbond besloot vanmiddag na lang overleg nochtans om voorlopig niet te gaan staken, ondanks dreigementen van de nieuwe ABVV-baas, Robert Vertenueil. Aangezien op 2 oktober al een vakbondsactie tegen de regeringsplannen voor de zware beroepen was gepland, gekoppeld aan een stakingsaanzegging, zag de nieuwe ABVV-topman een geschikte gelegenheid om zijn tanden te tonen.

‘Het federaal bureau van het ABVV roept al zijn militanten, leden en werknemers op om massaal deel te nemen aan de actiedag van de drie vakbonden voor waardige pensioenen op 2 oktober', meldde de vakbond vanmiddag. 'Een actiedag die de vorm zal aannemen van diverse manifestaties en sensibiliseringsacties.’

‘Slechtst mogelijke keuze’

Maar een algemene staking heeft alleen een grote impact als alle vakbonden meedoen. En de andere grote vakbonden, ACV en ACLVB, waren dat niet meteen van plan. De top van het ACV komt pas op 11 september bijeen. Zolang zal er in de houding dat alleen een actiedag op het getouw staat, niets veranderen. Bij de liberale ACLVB komen de toporganen zelfs maar op het einde van september bijeen, te laat om eventueel nog aan te haken bij een staking.

Luikse socialistische vakbond staakt toch op 2 oktober
Robert Vertenueil. Foto: Photo News

Ook bij het ABVV klonk kritiek op de voortvarendheid van de nieuwe voorzitter. Vertenueil lag er zelfs langs Franstalige kant onder vuur omdat hij ‘de slechtst mogelijke keuze’ zou willen maken, met een staking op minder dan twee weken van de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook aan Vlaamse kant is er weinig animo om zo snel het werk neer te leggen. Zonder de medewerking van de christelijke en de liberale vakbond dreigt het effect in Vlaanderen hoe dan ook beperkt te zijn. Er is ook de manier waarop Vertenueil zijn dreigement bekend heeft gemaakt. Niet alle Vlaamse ABVV-toppers waren ervan op de hoogte dat hij 2 oktober tot algemene stakingsdag zou uitroepen.

Maar het ongenoegen blijft

Dat neemt niet weg dat het ongenoegen bij de vakbonden nog altijd erg groot is. Met het jongste zomerakkoord ligt de munitie ook voor het rapen. Behalve de discussie over de zware beroepen en de strengere voorwaarden voor brugpensioen komen daar nu de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering en het morrelen aan de anciënniteit bij.

Vertenueil stuurt al langer aan op een grote actie. De nieuwe ABVV-baas staat nochtans niet bekend als een radicale scherpslijper, maar in eigen rangen werd voorspeld dat hij op een groot conflict zou aansturen om zichzelf te bewijzen tegenover de hardere Waalse centrales.

Een harde actie valt dit najaar niet uit te sluiten, maar waarschijnlijk komt die er pas na het traditionele opvoeren van de druk, en na de gemeenteraadsverkiezingen.