Naar school wandelen of fietsen is ongezond
Foto: Pol De Wilde - Corelio

Op weg naar school krijgen kinderen – zowel te voet als op de fiets of in de auto – een giftige cocktail binnen van onder meer fijn stof, die allerlei chemische stoffen bevat. Zo blijkt uit de steekproef van Test Aankoop, dat de schoolroute van drie gezinnen uit Gent, Brussel en Namen volgde.

Gedurende 24 schooldagen namen drie gezinnen luchtstalen, zowel op de heenweg naar school als op de terugweg. Met een klein meetapparaat maten ze de concentratie van een goede indicator van de luchtvervuiling, namelijk PM2,5 (fijn stof met een diameter van minder dan 2,5 micrometer). De metingen vonden plaats in een semi-stedelijke omgeving in de buurt van Namen (te voet), in Brussel (met de auto) en in Gent (op de fiets).

Het is een heel kleine steekproef, geeft de consumentenorganisatie toe, maar de resultaten zijn volgens Test Aankoop ‘een teken aan de wand’.

Op zowat het hele traject van de gezinnen trof Test Aankoop hoge concentraties fijn stof in de lucht aan, zeker tijdens de spits in de omgeving van de drie scholen. Na de rush van het spitsuur lagen de concentraties in alle drie de gevallen beduidend lager.

'Gezondste' lucht

Opvallend: de steekproef leert dat de ‘gezondste’ lucht die in de auto is. Terwijl de auto natuurlijk net de oorzaak is van zoveel ongezonde lucht.

‘Het verkeer is nog altijd een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling’, zegt Test Aankoop. ‘Dat komt vooral door de steeds langer durende spits, het alsmaar toenemende aantal stilstaande voertuigen in de file en ouders die voor de schoolpoort blijven staan met draaiende motor, wat nochtans verboden is.’

De organisatie pleit voor een handhaving van het verbod op het stilstaan met een draaiende motor en op snelheidslimieten tot 30 km/u. ‘Ook moeten nieuwe lage-emissiezones worden ingevoerd en het fietspadennetwerk moet anders worden georganiseerd, liefst zo veel mogelijk weg van het autoverkeer. Maar nog andere maatregelen kunnen worden overwogen: zich toeleggen op de beperking van verkeer in wijken waar scholen zijn of “schoolstraten” (die worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer bij het begin en einde van de schooldag), een eind maken aan het stilstaan voor de schoolpoort.’