SP.A Antwerpen wil klimaatneutrale haven
De lokale SP.A-top: Tom Meeuws, Jinnih Beels, Greg Verhoeven, Kathleen Van Brempt Foto: Jan Van der Perre

Als SP.A na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw aan de macht komt in Antwerpen, moet de volgende havenschepen de opdracht krijgen om de Antwerpse haven een transitie te laten ondergaan naar een ‘klimaatneutrale kringloopeconomie’. Tegen 2040 moet de haven volledig klimaatneutraal worden, vinden de socialisten.

Dat betekent geen verbruik van fossiele brandstoffen meer, ‘schone’ schepen die aansluiten op walstroom en het maximaal inzetten van industriële restwarmte.

SP.A wil de voormalige Opel-site rond het Churchilldok reserveren voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in circulaire economie, en op die manier Antwerpen een voortrekkersrol laten spelen in die sector. De haven kan door de vele restwarmte die ze opwekt en die via warmtenetten kan worden verdeeld ook als energiecentrale voor de stad worden gebruikt, meent SP.A.

Ook op het vlak van zonne-energie ziet de partij veel potentieel: er kan een soort van leegstandheffing komen voor grote opslagruimtes die niet voorzien worden van zonnepanelen en een ‘zonne-coöperatieve’ kan nieuwe zonneparken in de haven financieren.

Als het volume van de containertrafiek van en naar Antwerpen blijft toenemen, mag dat voor SP.A niet samengaan met meer transport op de weg. Een veel groter deel van het hinterlandtransport moet dan via het spoor of het water gebeuren, klinkt het. De partij pleit daarom voor extra investeringen in die infrastructuur.

Om bedrijven te bewegen richting duurzaamheid, willen de socialisten tot slot de stedelijke belasting op drijfkracht aanpassen om vervuilende havenwerktuigen uit te faseren en werktuigen op elektriciteit of waterstofgas te promoten.