‘Natuurlijk is die zin over de onderdanige vrouw aanstootgevend’
Tijdens de tweede lezing werd een passage voorgelezen waarin staat dat de vrouw ‘ondergeschikt’ is aan de man. Foto: rr

‘Het was fout om tijdens de tv-eucharistie geen uiting te geven aan de ergernis over die ene zin van Paulus, en er geen duiding bij te geven. Natuurlijk is die aanstootgevend’, zegt priester Joris Polfliet, secretaris van de commissie liturgische zielzorg binnen de bisschoppenconferentie.

‘Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.

Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de Kerk.’

Die ene passage uit de brief van Paulus aan de Efeziërs werd gisteren voorgelezen in alle eucharistievieringen ter wereld, en dus ook in de eucharistie die live werd uitgezonden op de VRT. Aanleiding voor minister van Media Sven Gatz (Open VLD) om nogmaals voor te stellen geen erediensten meer uit te zenden op de openbare omroep.

N-VA-politica ...