De Antwerpse havenschepen moet ook een nieuwe portefeuille onder zijn of haar bevoegdheid krijgen voor de transitie naar een klimaatneutrale kringloopeconomie. Dat stelt de Antwerpse sp.a in de voorstelling van haar twaalfpuntenplan voor de haven.

Tegen 2040 moet de haven volgens sp.a Antwerpen klimaatneutraal worden. “De Antwerpse haven beschikt over belangrijke troeven om bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen van Parijs. Met een doorgedreven en ambitieus transitieplan kan de haven zelfs een voortrekkersrol spelen in de omslag naar de kringloopeconomie van de toekomst”, laat sp.a verstaan in een persbericht.

Voor sp.a moet de volgende havenschepen daarom een veel ambitieuzere taakomschrijving krijgen dan vandaag het geval is en zowel de portefeuilles van ‘haven’ als van ‘transitie’ onder zijn of haar bevoegdheid nemen. “De schepen voor haven en transitie moet de architect worden van de omslag naar een duurzame en circulaire economie en haven.”

Sp.a Antwerpen wil havenschepen verantwoordelijk maken voor transitie naar klimaatneutrale economie
Foto: Jan Van der Perre