CD&V staat open voor nieuw lesrooster katholiek onderwijs
Kathleen Helsen. Foto: mia uydens

CD&V staat positief tegenover de plannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om vanaf 2019 een nieuw vak 'mens en samenleving' in te voeren. Dat daarvoor een lesuur Nederlands wordt opgeofferd, is volgens Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) geen probleem. Oppositiepartij SP.A reageert gemengd.

Vanaf september 2019 krijgen leerlingen van katholieke secundaire scholen het nieuwe vak ‘mens en samenleving’, waarin mediawijsheid, ondernemingszin en burgerschap centraal staan. Dat kondigde Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vandaag aan in De Morgen.

Voor het nieuwe vak moet plaats worden gemaakt in het lesrooster: Nederlands gaat van vijf lesuren naar vier. ‘Er valt een uur weg, maar we zorgen er via onze leerplannen voor dat de eindtermen Nederlands voluit gerealiseerd zullen worden’, zegt Boeve.

Bovendien hebben de scholen van het katholieke net ook enkele uren die ze zelf kunnen invullen. Boeve: ‘Onze scholen kunnen ook in het keuzegedeelte, dat uit nog eens 5 uur bestaat en dat scholen zelf kunnen invullen, een bijkomend uur Nederlands organiseren.’

Regeringspartij N-VA heeft al bedenkingen geformuleerd bij de plannen. De partij staat achter het vak ‘mens en samenleving’, maar vindt niet dat daarvoor een lesuur Nederlands mag verdwijnen. “Waarom net een uur Nederlands? En waarom moet het vak “mens en samenleving” twee uur in beslag nemen? Als men dat vak nu één uur zou geven, dan moet er geen uur Nederlands verdwijnen’, vindt Koen Daniëls.

Coalitiepartner CD&V laat een iets ander geluid horen. ‘Wij staan achter een nieuw vak "mens en samenleving" omdat onze jongeren niet sterk scoren op deze materie’, zegt Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen. ‘Als dit vak in het Nederlands gegeven wordt en de leerkracht schenkt ook aandacht aan correct spreken, schrijven en begrijpend lezen van teksten rond mens en maatschappij, zie ik geen verlies in het schrappen van een uur Nederlands.’

'Schrap uur godsdienst'

'Waarom schrapt men geen uur godsdienst?', stelt Vlaams parlementslid Caroline Gennez (SP.A) voor. 'SP.A is voorstander van elk initiatief om burgerschap en samenleven te versterken, maar hiervoor een uur Nederlands schrappen is een foute keuze', zegt parlementslid Caroline Gennez.

Volgens Gennez is het een beter idee om een uur godsdienst te schrappen. 'Momenteel krijgen kinderen twee uur godsdienst. Ons voorstel: vervang één uur godsdienst door een uur burgerschap als eerste stap naar ons uiteindelijke doel: godsdienstlessen als een optie buiten het vast curriculum voor wie dat wil en burgerschap als verplicht onderdeel voor alle leerlingen, ongeacht de koepel.'