'Zelfvertrouwen en twijfel zijn voor mij niet tegenstrijdig'
Gwendolyn Rutten. Foto: rr

Voor een partijleider is knopen doorhakken dagelijkse kost, maar wordt Gwendolyn Rutten tussen de beslissingen door wel eens overvallen door twijfel en onzekerheid? Door het gevoel een bedrieger te zijn? ‘Ik wil elke avond in de spiegel kunnen kijken.’

De grote meerderheid van ons – tot 70 procent zelfs – wordt wel eens overvallen door het gevoel een oplichter te zijn. Het succes dat we hebben, verdienen we eigenlijk niet. Blijken van succes zijn louter geluk. Meer nog: vroeg of laat zullen we door de mand vallen en zal iedereen ons zien zoals we eigenlijk zijn: bedriegers. De Standaard spreekt met Vlaamse toppers over het imposter syndrome (oplichterssyndroom), de twijfel en de kritiek. Vandaag: Gwendolyn Rutten, voorzitster van ...