Omstreden instelling in Zelzate moet opnameapparatuur weghalen
Foto: Alexander Meeus

De psychiatrische afdeling Levanta moet van het Agentschap Zorg & Gezondheid een verbetertraject afleggen. Als het de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kan het zijn erkenning verliezen.

Dat meldt het agentschap na een ‘constructief’ gesprek met de directie van het centrum voor geïnterneerde vrouwen. De instelling was de voorbije dagen in opspraak gekomen omdat het de privacy van patiënten schendt, en de patiënten veel langer dan gebruikelijk fixeert. De raad van bestuur moet tegen eind volgende maand ‘een formeel engagement’ uitspreken om de situatie te verbeteren.

Mensenrechten

De Zorginspectie kon wel degelijk vaststellen dat gesprekken buiten het weten van de patiënten om werden afgeluisterd. Volgens de inspectie is dit in strijd met de grondwet, en met het verdrag van de rechten van de mens. De instelling moet er dan ook ‘onmiddellijk’ mee stoppen, en de daarvoor voorziene apparatuur verwijderen. Cameratoezicht mag uit veiligheidsoverweging wel nog.

De overheidsdienst legt Levanta nog meer werk op in verband met de privacy in de instelling. Zo moet ook het briefgeheim gerespecteerd worden, en moet er een laagdrempelige toegang tot de ombudsdienst gegarandeerd zijn.

Fixatie

Hoewel het agentschap begrijpt dat het moeilijk is de algemene patiëntenrechten na te leven in de context van deze instelling, moet het beleid op het vlak van afzonderen en fixeren van patiënten aangepast worden. Vrijheidsbeperking van patiënten moet ‘zo kort mogelijk en veilig’ gebeuren. Tegen eind dit jaar moet er een intern draaiboek komen over hoe Levanta dit gaat aanpakken.

Deze problematiek is breder dan alleen in de afdeling in Zelzate. Zorg & Gezondheid werkt aan een nieuw kader dat voor alle instellingen geldt. Bedoeling is dat deze voorschriften eind dit jaar klaar zijn.

De directie erkende eerder al dat er gekozen is voor een aanpak 'die nogal uitgaat van het repressieve', maar gaf aan bereid te zijn dat aan te passen. 'Niets zegt dat het altijd zo moet blijven. We nemen de kritiek ernstig en zullen onze verantwoordelijkheid nemen.'