Uitwijzing Servisch gezin uit Steenokkerzeel uitgesteld
Foto: Photo News

De Servische vrouw en haar vier kinderen die in het gesloten centrum in Steenokkerzeel verblijven, worden voorlopig niet gerepatrieerd. Volgens La Libre Belgique zou de vrouw woensdag asiel hebben aangevraagd in naam van haar zesjarige dochter, die in ons land is geboren.

Het Servische gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 onwettig in ons land. Dinsdag werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd dat het mag worden uitgewezen. Een eerste poging, op woensdag, mislukte echter. Volgens het daarvoor opgestelde stappenplan gebeurde dat zonder politie-escorte, maar de vrouw weigerde aan boord van het vliegtuig te gaan.

Daarom zou donderdag een tweede poging volgen, dit keer gedwongen en met een politie-escorte. Die poging kan nu dus ook niet doorgaan, omdat de vrouw intussen een nieuwe asielprocedure zou zijn gestart.

Volgens La Libre Belgique zal het gezin tijdens die procedure opgesloten blijven. De aanvraag zou in een versnelde procedure worden onderzocht, zodat de maximale opsluitingsduur van vier weken wordt gerespecteerd.

‘Puur proceduremisbruik’

Staatssecretaris Francken wil niet bevestigen of er een asielaanvraag werd ingediend, maar heeft het wel over ‘puur proceduremisbruik’. ‘De Europese asielrichtlijn laat veel te veel mogelijkheden voor misbruik via achterpoortjes, waardoor via de meest absurde situaties wordt geprobeerd verblijfsrecht af te dwingen’, luidt het.

Het Servische gezin werd al tweemaal ondergebracht in een open gezinswoning in afwachting van hun uitwijzing, maar telkens namen ze de benen. Sinds augustus bestaat echter de mogelijkheid om gezinnen met kinderen in een speciaal voorzien deel van het gesloten centrum in Steenokkerzeel onder te brengen. Het gezin is het eerste dat daar sindsdien verblijft.