Partij gebruikt in verkiezingsfolder aanplakbord van... politieke concurrent
Deschans en zijn bord. Foto: JDV

Alex Deschans uit Zeveren, kandidaat voor Open Deinze, verslikte zich in zijn koffie toen hij een eigenhandig geplaatste affiche voor een veilige oversteek zag opduiken in een folder van de partij GroenRood. 'Dat ik als kandidaat van een andere partij een gratis plaatsje krijg in hun folder streelt mijn ijdelheid', zegt een lachende Deschans.

'Vier jaar geleden al plaatste ik een groot bord langs de Aaltsersesteenweg in Zeveren met daarop de tekst "Wanneer hier een veilige oversteek?" Dat voor de schoolgaande kinderen en het vele fietsverkeer van en naar het werk dat daar voorbijkomt. Maar tot nog toe bleef deze smeekbede zonder gevolg.Nu vindt GroenRood het blijkbaar nodig om ter hoogte van die voetweg een betere ontsluiting aan te bieden.Dat ze het door mij geplaatste bord in hun verkiezingscampagne gebruiken, verbaast me wel.'