Van ‘Beste mevrouw Verneuken’ tot ‘ASAP punten doorsturen’: zo mailen studenten naar hun proffen of leraars
Themabeeld Foto: istock
Studenten gaan soms wel heel amicaal om met hun proffen/leraars. Professor communicatiewetenschappen Baldwin Van Gorp (KU Leuven) werd ooit aangeschreven met ‘Yo Baldi’, Wouter Duyck, professor cognitieve therapie (UGent) krijgt mails als ‘Jupla, wanneer is’t examen?’ (DS 20 augustus). Ze zijn niet de enigen die soms heel erg informele mails binnenkrijgen, zo blijkt uit de reacties op onze oproep.

• Lien Vermeulen:

'Mails van studenten die beginnen met: Beste Mevr. "Verneuken" i.p.v. "Vermeulen" - het gevolg van autocorrect op hun smartphones. Wat het tutoyeren betreft mogen de studenten dit, zodra ik hun toegewezen coach ben voor een praktijkproject of Bachelorproef, anders toch liever niet.'
 

• Ward De Paepe:
'Als professor aan de universiteit van Bergen, kan ik melden dat dit probleem zich niet enkel in Vlaanderen voordoet, maar ook in Wallonië. Vorige week kreeg één van mijn collega's nog een e-mail van een student, met de vraag of zij ASAP zijn punten zou kunnen doorsturen

 Persoonlijk kan ik ook al een mooie bloemlezing maken, maar de uitschieter blijft toch deze: nadat een student mij gevraagd had hoe hij zich best kon voorbereiden op zijn mondeling theorie-examen (2de zit) en ik hem vriendelijk geantwoord had dat hij dit best kon door de hele cursus te leren, kreeg ik onderstaande e-mail terug:

"LEARNING THE ENTIRE COURSE NEED TO MUCH TIME, I HAVE JUST 2 DAYS AND 

THAT WILL BE NOT POSSIBLE, THANK YOU ANYWAY."'

• Sam Deprest:

'Het was niet via mail, maar tijdens een les in het middelbaar werd ik aangesproken me: "Moatje meneer".'

• Lieve Devos:

Enkele jaren geleden werd ik als docente ook vaak aangesproken met 'Hoi Lieve' of 'Yoe Lieve', ..., vooral door de Nederlandse studenten. Onze hogeschool Thomas More heeft dan richtlijnen uitgevaardigd voor de studenten. De studenten weten dat ze geen antwoord krijgen als ze deze richtlijnen niet volgen (ook met o.a. vermelding van de opleiding, studentennummer, ...). Sindsdien komen 'onbeleefde' e-mails veel minder voor.'

'Over het al dan niet aanspreken van docenten met de voornaam kan er gediscussieerd worden. Het komende academiejaar is er in Thomas More alvast afgesproken om de docenten met hun voornaam te laten aanspreken. Sommige docenten zijn ertegen, anderen vinden deze evolutie eerder positief. Ikzelf liet de laatstejaars studenten, die ik begeleidde voor hun bachelorproef, al vele jaren  met mijn voornaam aanspreken. Ik deed dat met de boodschap dat ik hen als begeleider of coacher wilde helpen doorheen dit hele (vaak moeilijke) proces, en dat ik er niet enkel was om hen te evalueren. Maar sommige studenten bleven mij uit gewoonte met mevrouw aanspreken.'

• Werner Peeters:

'Ik heb het toch ook al regelmatig meegemaakt dat ik door mijn studenten met mijn voornaam word aangesproken. Zeker in een meer formele context heb ik toch liever professor of tenminste mijnheer. Mijn stelregel is dat studenten me mogen tutoyeren van zodra ze afgestudeerd zijn.'
 

• Sandrine De Coster:

'Waar ik me meer aan erger is dat studenten soms geen moeite meer doen om iets zelf op te zoeken of te achterhalen. Zoals die vraag hierboven: wanneer is 't examen? Studenten krijgen les- en examenroosters, krijgen alle nodige info via elektronische webplatforms, internet e.a. Maar zoeken het zelf vaak niet op en denken bij ons direct een antwoord te krijgen. Ja ook via mails en sms'en na 22u en in het weekend.'

• Wouter De Schepper:

'Het is goed dat studenten beseffen dat niet iedereen in elke situatie op dezelfde manier wil aangesproken worden. En dat er registers zijn om met elkaar te communiceren. En dat ze bij twijfel best de veiligste optie kiezen.
De meeste van mijn studenten besffen dat nog heel goed. Anderen inderdaad niet.
De leerles is dus niet dat studenten 'mijnheer De Schepper' tegen mij zeggen, wel dat ze aanleren dat dit soms goed is en soms niet. Door ze daarop aan te spreken, leren ze dat meestal wel.'
 
• Leen Uyttebroek

Ooit aanspreking in mail van een student: 'Lieve Leen'

 

Staat u in het onderwijs en werd u ook al op minder gepaste toon aangesproken? Laat het ons hieronder weten, of mail naar weblog@standaard.be!