Aan de moerassige golfkust in Mexico zijn de voorbije maanden al tientallen dode zeekoeien aangetroffen. Oorspronkelijk werd gedacht dat het kwam door het vervulde water, maar een eerste onderzoek toont aan dat het water niet vervuild is. Onderzoekers staan voor een mysterie.