Worden mijn overtollige sociale bijdragen terugbetaald als ik stop als zelfstandige?
Foto: Photo News

Als ik mijn zelfstandige activiteit stopzet, krijg ik dan sociale bijdragen terug die ik in de jaren daarvoor teveel heb betaald? Wordt dat dan als een inkomen beschouwd waarop ik belasting en sociale ...