Staatssecretaris De Backer is duidelijk: ‘Eiland voor Knokke komt er op dit moment niet’
Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer. Foto: pn/rr

Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee, schept duidelijkheid in de discussie rond het proefeiland voor de kust van Knokke. ‘Het eiland komt er op dit moment niét. De voorwaarden die ik gesteld heb in mijn marien ruimtelijk plan niet vervuld.’

Eind 2017 startte de Vlaamse regering het zogeheten ‘Complex Project Kustvisie’ op, om maatregelen te onderzoeken om de veiligheid van de Belgische kust te garanderen tot zeker 2100. De huidige aanpak, zoals het verhogen van de dijken, volstaat namelijk mogelijk niet om te beschermen tegen zwaardere overstromingen als gevolg van superstormen door de opwarming van de aarde.

Uit verkennend onderzoek van de regering is gebleken dat een ‘verdedigingslinie’ vóór de kust (in plaats van op de kust, zoals een dijk) een oplossing kan bieden tegen de gevolgen van een superstorm op lange termijn. Die verdediging is het geopperde kunstmatige eiland, een gigantische berg zand van ongeveer 1 kilometer lang en op het breedste stuk 300 meter. De Vlaamse regering reserveerde daar een zone voor ten oosten van de haven van Zeebrugge, op 1,2 kilometer voor de kust van Knokke. Het eiland moet dus als gigantische golfbreker dienen zodat enorme golven de kust niet zullen bereiken.

De zone werd wel onderworpen aan een reeks strenge voorwaarden:

  • Zo moet wetenschappelijk aangetoond worden dat die plaats wel degelijk de beste plaats is om een testeiland te bouwen.
  • Moeten alle mogelijke alternatieven onderzocht en tegen elkaar worden afgewogen.
  • Mag er geen negatieve impact zijn op milieu.
  • Moet een risicoanalyse opgemaakt worden ten aanzien van de munitiestortplaats ‘Paardenmarkt’.
  • Moet de site in zijn oorspronkelijk staat hersteld worden indien de baten niet opwegen tegen de impact op het milieu of ander ruimtegebruik.

En aan die voorwaarden is op dit moment niet voldaan, aldus De Backer. ‘Tussen de wens om een testeiland te bouwen en de bouw zelf liggen nog heel wat wettelijke en praktische bezwaren. Ook Vlaanderen heeft dat ondertussen ingezien. Mijn beleidscel volgt dit project nauwgezet op, om erop toe te zien dat de Noordzee geen speelplein wordt waar wilde ideeën zomaar ten uitvoer worden gelegd. Het is nu aan Vlaanderen, en Ben Weyts, om aan te tonen dat een eiland op deze plek de énige manier is om het charmante Knokke te beschermen.’

Staatssecretaris De Backer is duidelijk: ‘Eiland voor Knokke komt er op dit moment niet’
Burgemeester Leopold Lippens. Foto: Foto Kurt

‘Offensief van rechtszaken’

Het proefeiland was heel omstreden. De Knokse burgemeester Leopold Lippens kondigde vorige week zelfs een 'offensief van rechtszaken' aan tegen de Vlaamse regering. ‘Ons strand komt naast een open riool van 12 km lang te liggen’, verklaarde hij in Het Nieuwsblad. ‘Geen toerist zal zich daar op zijn handdoek willen neervlijen.’