Homo erectus: te lui om in leven te blijven
De home erectus was snel tevreden met wat hij vond om er werktuigen mee te maken. Een steen was snel een bijl. Foto: belgaimage

Hij koos bij voorkeur de weg van de minste moeite. Dat heeft er wellicht toe bijgedragen dat de Homo erectus is uitgestorven, denken Australische archeologen.

Liever lui dan moe. Volgens nieuw archeologisch onderzoek moet dat het motto zijn geweest van de Homo erectus. Opgravingen op het Arabisch schiereiland hebben immers uitgewezen dat de primitieve mensachtige ...