‘Echt zwak van Weyts om de fout altijd op iemand anders te steken’
Foto: Kristof Vadino

De oppositie is tevreden dat Ben Weyts (N-VA) het besluit over de nieuwe voorrangsregel voor fietsers terugdraait, maar is tegelijk erg scherp voor de minister van Mobiliteit. ‘Het is pas nadat er commotie uitbrak, dat hij zijn staart intrekt.’

‘Het is positief dat minister Weyts tot inzicht komt voor wat betreft de voorrang van fietsers op gewestwegen, maar het is niet netjes dat hij zijn eigen administratie - het Agentschap Wegen en Verkeer - vol in de wind zet’, Björn Rzoska, Vlaams parlementslid voor Groen.

Ook oppositiepartij SP.A meent dat Weyts zelf heel goed op de hoogte was van de maatregel. ‘Het is pas nadat er commotie uitbrak dat hij zijn staart intrekt’, betreurt parlementslid Rob Beenders. ‘Echt zwak om altijd de fout op iemand anders te steken.’

Zondag kondigde minister Weyts aan dat hij de actie van het Agentschap Wegen en Verkeer corrigeert over de voorrangsregel voor fietsers bij het kruisen van gewestwegen. Volgens de minister kan er geen sprake van zijn dat fietsers de voorrang die ze eerder hadden, zouden verliezen. Daarover was eerder deze week commotie ontstaan, na protest in Leuven.

‘Geklungel’

De oppositie wijst erop dat deze maatregel al een jaar geleden werd beslist. Op meerdere gewestwegen kwamen er al aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur. ‘We hebben er in de commissie mobiliteit al meerdere malen over gediscussieerd’, zegt Rzoska. ‘De minister moet zich dus niet wegsteken achter zijn administratie. Die handelt in samenspraak met zijn kabinet.’

SP.A-collega Rob Beenders noemt het ‘symptomatisch’ voor deze Vlaamse regering om terug te komen op beslissingen waarover commotie ontstaat. ‘Dat was zo met de boskaart en met het verbod op stookolieketels. En opnieuw is het de fout van iemand anders. Dit wijst eerder op geklungel dan op goed bestuur.’