Rector KUL noemt publicaties in neptijdschriften verwaarloosbaar: ‘Zie niet in waarom academici hiervoor zouden betalen’
Foto: Rob Stevens/KU Leuven

De Leuvense rector Luc Sels noemt de problematiek van publicaties in wetenschappelijke neptijdschriften, die De Morgen zaterdag aankaart, een ‘verwaarloosbaar probleem’. ‘Het gaat over nog geen duizendste van het totaal aantal academische publicaties, waarmee wij noch de Vlaamse overheid rekening houden bij loopbaan- of financieringsbeslissingen’, aldus Sels.

‘Bij beslissingen over financiering, bevordering en/of selectie wordt aan de KU Leuven op geen enkele manier rekening gehouden met publicaties in dergelijke neptijdschriften. Enkel tijdschriften die voldoen aan de wetenschappelijke kwaliteitsnormen komen in aanmerking’, zegt de rector. ‘Wij hanteren bij deze screening onder meer onze eigen zwarte lijsten en doen ook een beroep op de lijst van de Vlaamse Academische Bibliografie voor Sociale en Humane Wetenschappen (VABB). Ook de Vlaamse overheid doet hetzelfde bij beslissingen over de financiering van universiteiten’, zegt Sels.

Volgens De Morgen publiceren wetenschappelijke neptijdschriften stukken zonder fatsoenlijke kwaliteitskeuring en vragen ze van de auteur forse bedragen tot 2.500 euro. Om die reden worden ze ook ‘rooftijdschriften’ genoemd. ‘Ik zie niet in waarom academici hiervoor zouden betalen. Men kan dergelijke stukken natuurlijk op zijn cv vermelden, maar ze kunnen de opbouw van de loopbaan niet beïnvloeden’, aldus Sels. Hij sluit niet uit dat buitenlandse doctoraatsstudenten, die in hun thuisland een aantal publicaties moeten kunnen voorleggen, er beroep op doen.