De gesprekken tussen de directie van afvalintercommunale Ivago en de vakbonden hebben niets opgeleverd. Woensdagmorgen praten ze verder. Afvalzakken blijven sinds maandag op straat staan in Gent, omdat de hitte de ophaling extra moeilijk maakt, zeggen de vakbonden.

De spontane actie is een gevolg van een aanslepend conflict tussen vakbonden en directie. De spanningen bereikten een hoogtepunt toen de papierophalers maandag bij hoge temperaturen een achterstand van zes weken papier en karton moesten ophalen. ‘De werkdruk ligt na de Gentse Feesten altijd hoog bij de afvalophalers, want op dat moment heeft de ophaling van papier zes weken stilgelegen’, zegt Peter Wieme, de vakbondsafgevaardigde van het ACV. ‘Die hoge werkdruk is een structureel probleem, maar ook het gebrek aan respect draagt bij tot de staking.'

Het afval van maandag staat nog steeds op de stoep, ook dinsdag is geen ophaling voorzien. Bewoners van Gent wordt gevraagd huisvuil, karton en glas niet langer buiten te zetten en niet-opgehaald afval weer binnen te halen.

Eisen

Dinsdag zijn de onderhandelingen tussen vakbonden en directie om 13 uur hervat, maar ook dat leverde niets op. Woensdagmorgen om 8 uur gaan de onderhandelingen weer verder.

. De vakbonden vragen bij uiterst hoge temperaturen een verkorte werkdag voor het ophalend personeel, werknemers van de verbrandingsovens en containerparken. Ze vragen bijkomend personeel op drukke momenten en aandacht voor wederzijds respect tussen directie en personeel.

Maandag kwam de directie al met een verzoeningsvoorstel, maar dat kon de drie vakbonden, ACV, ACOD en VSOA, niet overtuigen. Ze stelden voor de recyclageparken één uur vroeger te sluiten bij een voorspelde temperatuur van 30 °C of meer, tijdens de periode augustus-september 2018.

Voor de garages, magazijnen en een aantal functies binnen de afvalenergiecentrale wordt voorgesteld bij een voorspelde temperatuur van 30 °C of meer, tijdens de periode augustus-september 2018 één uur hitterust toe te kennen. De gratis zonnecrème blijft bij voorspelde temperaturen van 25 graden factor 50.

Later wordt bekeken of de hitteregeling structureel dient gewijzigd te worden. De directie bekijkt of de ophaling tijdens de zomermaanden om 6 uur ’s morgens kan starten.