Verzekeraar mag niet langer vragen of u geneesmiddelen slikt

De Brusselse rechtbank van Koophandel heeft verzekeraars verboden om te vage medische vragen te stellen. Test-Aankoop vindt dat het vonnis niet ver genoeg gaat.

Neemt u geneesmiddelen? Hebt u de voorbije vijf jaar een bloedonderzoek ondergaan? Krijgt u medische zorgen? Die drie vragen stelde de bankverzekeraar Belfius om te bepalen hoeveel de koper van een woning voor zijn schuldsaldoverzekering zou moeten betalen. Die verzekering garandeert de (gedeeltelijke) terugbetaling van de woonlening bij een overlijden.

Maar die vragen mag de staatsbank niet langer stellen, heeft de Brussels rechtbank van Koophandel bevolen. Test-Aankoop daagde Belfius vorig jaar samen met verzekeraars Axa en AG voor de rechter. Volgens de consumentenorganisatie zijn de vragen van de verzekeraars te vaag en vormen ze een inbreuk op de privacy.

Privacy

Test-Aankoop kreeg in maart gelijk van de rechter. Die stelde dat de vragen in strijd kunnen zijn met de bescherming van de persoonlijke gegevens. Volgens de rechter mogen de vragen niet vaag zijn en moeten ze in verhouding staan met het in te schatten risico, namelijk de kans dat de klant zal overlijden.

Belfius mag de drie bovenstaande vragen dus niet langer stellen en bevestigt dat die ondertussen geschrapt zijn. Volgens AG Insurance is Test-Aankoop in de rechtzaak tegen hun medische vragenlijst volledig in het ongelijk gesteld en moest de lijst niet aangepast worden.

Nog voor de uitspraak van de rechter hadden Axa, AG en Belfius hun vragenlijsten al aangepast. Zo liet Axa de vraag ‘lijdt u aan angsten’ vallen. Belfius vraagt niet langer naar gebreken aan het gebit en AG hoeft niet langer te weten of u aandoeningen aan de luchtwegen, urinewegen of nieren heeft.

Ondanks de positieve uitspraak gaat Test-Aankoop toch in beroep. De consumentenorganisatie vindt dat het vonnis niet ver genoeg gaat. Zo verbiedt de rechter niet dat er open vragen gesteld worden. Maar Test-Aankoop vindt dat gevaarlijk, omdat de verzekeraars kandidaten aanzetten om ‘spontaan’ meer informatie te geven over hun gezondheidstoestand. Maar volgens de consumentenorganisatie is dat ‘vissen naar informatie’ in strijd met de privacywet, die bepaalt dat er ‘precieze vragen’ gesteld moeten worden.

De rechter zag er geen graten in dat de verzekeraar informatie verzamelt over genetische aandoeningen. Volgens Test-Aankoop strookt dit niet met de wet op de verzekeringen. Die stelt dat de verzekeraar zich moet beperken tot verklaringen over de huidige gezondheidstoestand.