zaterdag 4 augustus 2018 - Antwerpen
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook gplus nextprevshare twitter video

Geel

Opnieuw meer schadelijke stoffen in lucht

In het jaarrapport over de luchtkwaliteit rond de sites van BP Chembel, Ineos Manufacturing en JBF Global op de grens van Geel en Eindhout brengt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) goed en slecht nieuws. Kort samengevat komt het erop neer dat de gemeten hoeveelheid stikstofoxiden (NO, NO2 en NOx) in deze ruime zone de dalende trend van de jaren voordien gewoon doorzet. Maar voor de ‘niet-methaan vluchtige organische stoffen’ (nmvos) valt die lijn niet eenduidig door te trekken. En dat is niet onbelangrijk, want stoffen als benzeen, tolueen en xyleen-isomeren zijn vanaf bepaalde concentraties kankerverwekkend. Die liggen wel nog ver onder de grenswaarden van de Vlarem en de Wereldgezondheidsorganisatie. De VMM wijst ook op de toenemende invloed van het wegverkeer op de luchtkwaliteit. (ho)