Verdachte stijging nachtelijk doktersbezoek
Foto: Serge Minten
21 huisartsen moeten bijkomende uitleg geven over een opvallende stijging van het aantal nachtelijke consultaties. Ook bij andere huisartsen is zo’n stijging te zien. Maar volgens de Artsenkrant is er mogelijk een technologische verklaring voor de stijging.

Uit een audit van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) blijkt dat het aantal nachtelijke bezoeken bij huisartsen sterk is toegenomen. Het gaat dan om consultaties na 21 uur waarvoor een hoger tarief aangerekend wordt. In 2014 ging het om 60.340 supplementen voor nachtelijke consultaties, in 2017 zijn dat er meer dan dubbel zoveel: 142.844 bezoeken.

Opmerkelijk is dat de stijging is vooral te zien is bij artsen die bepaalde software gebruiken voor de facturatie aan de ziekenfondsen. De artsen waarbij de stijging het grootst was, maakten gebruik van het softwaresysteem eFact.

‘Mogelijk is de stijging van het aantal nachtconsultaties een gevolg van het toenemend aantal huisartsen dat eFact gebruikt’, zegt Greet Van Kersschaever, ondervoorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. ‘Via eFact wordt het uur van de consultatie automatisch ingegeven, de huisarts vult zelf geen uur in. Het zou kunnen dat er een fout zit in de software, waardoor het verkeerde uur doorgegeven wordt.’

Ook Bernard Landtmeters van de Christelijke Mutualiteit (CM) sluit een softwareprobleem niet uit. ‘Normaal wordt het nachttarief vanaf 21 uur aangerekend voor patiënten die zich vanaf dat uur aanmelden. Wanneer de afspraak door de patiënt voor 21 uur werd gevraagd en de arts de afspraak na 21 uur geeft, dan zou in principe geen nachttarief mogen worden aangerekend’, zegt hij. ‘Het zou kunnen dat het softwareprogramma daar geen rekening mee houdt en systematisch een nachttarief aanrekent. Maar natuurlijk kunnen er ook nog andere programmeerfouten schuilen in sommige softwarepakketten.’