Paus Franciscus heeft verklaard dat de doodstraf in alle gevallen ontoelaatbaar is en dat de kerk een afschaffing ervan zal nastreven.

De versie van de catechismus uit 1992 liet de deur nog op een kier voor de doodstraf in het geval van extreme misdaden. En dat enkel na een eerlijk proces.

Nu doet de paus die deur helemaal dicht: ‘De kerk leert, in het licht van het evangelie, dat de doodstraf een onmenselijke maatregel is die afbreuk doet aan de waardigheid van een persoon en de kerk legt er zich vastbesloten op toe om de doodstraf overal op aarde afgeschaft te zien.’

Zelfs na een ernstige misdaad is de waardigheid van de dader nog niet verloren, zo luidt de redenering. Er zijn volgens het Vaticaan betere manieren om de veiligheid van burgers te beschermen, zonder de schuldigen de kans op verlossing te ontnemen.

De paus had zich eerder al openlijk uitgesproken tegen de doodstraf, maar nu gaat hij dus een stap verder.

De aanpassing van de leer gaat wellicht op hevige tegenstand stuiten van katholieke landen zoals de Verenigde Staten. Daar zijn veel katholieken die een voorstanders zijn van de doodstraf.