Gent maakt wijziging voornaam gratis
In Gent vroegen vorig jaar zowat 20 mensen een nieuwe voornaam aan Foto: belga

In Gent is het vanaf 1 augustus gratis om een nieuwe voornaam op je identiteitskaart te laten zetten. De wijziging kan ook op enkele dagen afgerond worden.

Vandaag moet wie zijn naam wil laten veranderen een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij de FOD Justitie. De Dienst Naamswijzigingen moet ook zijn toelating geven. De procedure om een voornaam te veranderen kan tot anderhalf jaar duren en kost 490 euro.

Voortaan is het een gemeentelijke ambtenaar die beslist of een aanvraag voor een voornaamswijziging voldoende gemotiveerd is. Een verzoek bij de FOD Justitie is niet langer nodig. Is er geen bezwaar en kan de aanvrager de nodige documenten voorleggen, dan zal de voornaamswijziging binnen enkele dagen worden afgerond. Enkel indien bijkomend onderzoek nodig blijkt, kan de procedure tot drie maanden duren.

De stad Gent wil voor de dienst ook geen bijdrage vragen. ‘We gaan ervan uit dat Gentenaars niet lichtzinnig hun voornaam laten veranderen’, zegt schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. ‘Ook Gentse transgenders die hun naam willen laten veranderen, moeten dit gratis kunnen doen.’

Vorig jaar vroegen in Gent twintig personen een nieuwe voornaam aan. De belangrijkste redenen waarom iemand een andere voornaam wil, is omdat de voornaam belachelijk klinkt of verouderd is, of omdat ze een geslachtsverandering ondergaan.

De FOD Justitie blijft wel bevoegd voor beslissingen over familienaamswijzigingen.