Leuven-Bad komt dichterbij
De droom van een Leuven-Bad is minder veraf dan gedacht. Als alles meezit, kunt u al in augustus van volgend jaar zwemmen in de Vaartkom. ‘We hebben een haalbaarheidsstudie gedaan, en die blijkt positief’, zegt schepen Mohamed Ridouani (SP.A).

Wat ruim twee jaar geleden begon als een idee van Onkruid vzw dat meteen bijval kreeg van schepen Ridouani, lijkt nu echt concreet te worden. Na een eerste principiële goedkeuring van Waterwegen en Zeekanaal – de beheerder van de Vaartkom – en de uitwerking van een concept, is de voorbije maanden onderzocht of een zwemkom aan het Victor Broosplein, voor Opek, een haalbare kaart was. ‘En dat blijkt zo te zijn’, zegt Ridouani. ‘Het water in de Vaart zelf is niet proper genoeg om in te zwemmen. Maar met een kuip met zwemwater, is het wél haalbaar.’

Ook kinderbad

Daarom zal er een kuip van zo’n 25 bij 25 meter in de Vaartkom worden gelegd. Er komt ook een kinderbad. Tegelijk garandeert men via een koppeling met de Dijle wel dat er water in de Vaartkom blijft stromen.

‘We zijn momenteel een omgevingsplan aan het opmaken, waarin we concreet bekijken hoe we Leuven-Bad kunnen inrichten en uitbaten. Op basis daarvan kan er vanaf het najaar opdracht tot uitvoering worden gegeven’, zegt Ridouani.

Als alles vlot verloopt, kan Leuven-Bad er volgens Ridouani al tegen augustus 2019 zijn. Maar dat is het ideale scenario. In de haalbaarheidsstudie werd eerder uitgegaan van het einde van de werken tegen maart 2020. Het budget voor het zwembad – zo’n 3 miljoen euro – is wel al ingeschreven in de meerjarenbegroting.

Niet gratis

Voor de uitbating zal worden samengewerkt met een privépartner. Volgens Ridoauni zijn er nu al verschillende kandidaten. Er waren ook gesprekken met het nabijgelegen Opek, maar die zouden alleen nog gaan over de horeca rond Leuven-Bad. Voor het bad zelf wordt een andere partner gezocht.

‘Gratis kan Leuven-Bad niet zijn, maar het moet wel een plek worden voor alle Leuvenaars. We zullen op zoek gaan naar democratische prijzen, zeker niet hoger dan wat je nu betaalt om in het Provinciaal Domein te zwemmen’, zegt Ridouani.