Basisloon het hoogst sinds jaren
Foto: Jobat.be
De basislonen zijn met 3,9 procent gestegen tegenover 2017, meteen de sterkste stijging in de laatste vijf jaar. De stijging komt door de indexering, maar ook door wat de werkgevers bovenop de index gegeven hebben, meer bepaald 1,7 procent. De populariteit van collectief variabel loon en flexibel verlonen neemt bovendien verder toe.

Groeiende economie en war for talent

"Redenen waarom de salarisstijgingen dit jaar zo hoog waren, vinden we in de groeiende economie en stijgende werkgelegenheid”, aldus Bert De Greve, Director Talent Management Hudson. “De aanhoudende war for talent in combinatie met de positieve conjunctuur versterkt de concurrentie op de arbeidsmarkt. Hierdoor komt veel druk op het vast salaris, zowel om talent te behouden als om nieuw talent aan te trekken."

Wouter Beuckels, Hudson senior manager en verantwoordelijke voor de studie, verwoordt het als volgt: "Vorig jaar merkten we voor het eerst, na jaren van steeds kleinere salarisstijgingen, dat er ruimte was voor groei. Dit jaar zijn de salarissen er nog sterker op vooruit gegaan. We stellen zelfs vast dat 1/4e van de observaties een salarisstijging van meer dan 4% ontvangen heeft, los van een promotie of nieuwe job. Ook het aantal mensen dat een salarisstijging ontving van meer dan 10% steeg significant.

Belang van variabel loon

Het belang van variabel loon in het salarispakket werd het afgelopen jaar opnieuw sterker. Dit is een verderzetting van de trend die we al een aantal jaar zien. De collectieve CAO90 bonus wordt populairder ten nadele van de traditionele individuele bonussen.

"Ook de nieuwe en fiscaal voordelige winstpremie (uitbetaalbaar sinds 1 januari 2018) slaat aan,” weet Bert De Greve. De winstpremie biedt de mogelijkheid om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan alle werknemers van een bedrijf, en dit onder een fiscaal gunstig regime en met beperkte administratie.

Uit de Hudson Generieke Salarisstudie, waarbij 189.751 observaties uit 755 organisaties bestudeerd werden, blijkt dat een aantal organisaties uit verschillende sectoren hier snel gebruik van maakten, en dat nog meer bedrijven hier op dit moment mee bezig zijn. Deze winstpremie wordt in de komende jaren een belangrijk element om het variabel loon aan te vullen.

>

>

>