Reynders: ‘Nood aan nieuwe begrotingsformule’
Foto: photo news
Didier Reynders (MR) vindt dat de begrotingsopmaak rustiger zou verlopen zonder de cijfers en de schattingen van het Monitoringcomité. 'Er wordt een cijfer naar voren geschoven waarop iedereen zich fixeert, vervolgens moeten we heel veel tijd besteden aan veel correcties op dat cijfer.'

Op een begroting als deze kunt u toch onmogelijk fier zijn? Bijna een miljard euro komt van ‘correcties’.
‘Dat is eigen aan de procedure. Er wordt een cijfer naar voren geschoven waarop iedereen zich fixeert, vervolgens moeten we heel veel tijd besteden aan veel correcties op dat cijfer. Volgens mij is er nood aan een nieuwe begrotingsformule, zonder intermediaire fase.’

Zonder het Monitoringcomité dus. Wordt daar te veel belang aan gehecht?
‘Er wordt in elk geval te veel gewicht gegeven aan het cijfer van het Monitoringcomité, of aan de communicatie errond. Het is en blijft een ­raming. De minister van Begroting zou beter zelf de ramingen maken (eerder deze maand stelde Reynders nog voor om deze regering óók te laten vastleggen wat de volgende regering met eventuele begrotingsoverschotten moet doen, red.).’

‘Over het voorbije traject kan ik alleen maar tevreden zijn. Het begrotingstekort en de staatsschuld worden verder verminderd, net als de fiscale druk – ik wijs u er graag op dat we geen lastenverhoging doorvoeren. Daarnaast is er een gevoelige verhoging van de koopkracht en de investeringen. In combinatie met de arbeidsdeal zitten we nog altijd in een logica van jobcreatie en de ondersteuning van ondernemerschap.’

Die arbeidsdeal moet ruim 500 miljoen euro opleveren, maar zal in eerste instantie toch een kostenpost zijn?
‘Ja, maar aan het einde van de rit verandert er niets. Daarom had ik rond de tafel ook voorgesteld om een andere term te gebruiken: “transfer” of “transitie”. Het zij zo. De maatregel is min of meer budgetneutraal – 100 procent budgetneutraal zal hij natuurlijk nooit zijn. Maar om dat exact te weten, moeten we wachten op het werk dat collega Kris Peeters in november zal voorleggen. Eén ding is zeker: we gaan niet naar méér armoede, zoals sommigen zeggen. Wél zal de maatregel de facto een besparing inhouden, gezien er minder mensen werkloos zullen zijn. Dat is logisch.’

U bent ook ‘uitermate verheugd’ met de Arco/Belfius-deal.
‘Iedereen weet dat ik een voorstander ben van de beursgang van Belfius, het is nooit de bedoeling geweest dat de staat bankier blijft. Ik denk dat het realistisch is  te stellen dat de IPO (de Initial Public Offering of de beursintroductie, red.) vanaf begin november een feit kan zijn.’

Gaat u zelf Belfiusaandelen kopen?
‘Toen ik destijds, in 2011, een cheque van 4 miljard euro uitschreef om de bank te redden, waren velen gechoqueerd. Intussen is ze 6 miljard euro waard, dus het is een mooie operatie gebleken. Dat is uiteraard voor een groot deel de verdienste van het management van Belfius, maar toch ook van de aandeelhouder. Als je kijkt naar het buitenland, is het een bankenredding om trots op te zijn.’

Wat als Europa het Arco-gedeelte van de deal afschiet? Volgens Peeters geldt de koppeling in beide richtingen.
‘De koppeling zit zo in elkaar: geen beursgang, geen betaling. Voor de ­Arco-coöperanten hebben we een regeling uitgewerkt die hen een uitweg biedt. Van Europa hebben we geen toestemming nodig – we gaan dus ook geen formele procedure opstarten. Het gaat om dadingen met individuele, natuurlijke personen, niet om staatssteun aan bedrijven.’