Heeft AVG gevolgen voor passieve jobkandidaten?
Foto: Jobat.be
Met de inwerkingtreding van de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) - zullen passieve jobkandidaten de benaderingspogingen van rekruteerders drastisch zien afnemen, voor zover dat nog niet gebeurd is. Hoe komt dat precies?

Zeven op de tien kandidaten voor een job zijn zogenaamde ‘passieve’ kandidaten, m.a.w. kandidaten die, in tegenstelling tot actieve kandidaten, niet actief op zoek zijn naar werk. Dat wil niet zeggen dat zij niet van job willen veranderen, maar dat ze geen stappen hebben ondernomen om dat te doen. Dit type kandidaat gaat dus niet in op vacatures, maar wacht liever tot recruiters contact met hen opnemen.

Omdat recruiters zich nu moeten aanpassen aan de vereisten van de AVG, zullen (lees: kunnen) zij voortaan veel minder makkelijk passieve kandidaten contacteren. Recruiters moeten sinds de nieuwe wetgeving immers kunnen aantonen dat zijn ‘de persoonsgegevens van een kandidaat verkregen hebben nadat de kandidaat het gebruik ervan expliciet heeft goedgekeurd’.

Goede online aanwezigheid is onmisbare troef

Het aanwerven van passieve kandidaten is de norm geworden voor bedrijven, en niet alleen voor prestigieuze functies. Volgens een analyse van de officiële statistieken van Robert Half is een op de twintig jobs na zes maanden nog steeds niet ingevuld. Dat bewijst dat het gebrek aan kandidaten voor bedrijven een groot probleem is.

Wie niet akkoord gaat met het delen van zijn/haar gegevens met rekruteerders, loopt het risico om de nieuwe aanwervingsmethode voor nieuw talent te missen. Wie nog steeds jobaanbiedingen wil ontvangen of gecontacteerd wil worden door rekruteerders, kan dus best instemmen met de gegevensverzameling van die recruiters en/of rekruteringsbedrijven.

Volgens experten van sociale netwerken is een goede online aanwezigheid een must om je te onderscheiden en te maken dat potentiële werkgevers je makkelijk te kunnen terugvinden. Sociale netwerken als Linkedin zijn dé plaatsen bij uitstek waar rekruteerders nieuwe kandidaten vinden. Let dus goed op welk beeld jij van jezelf de wereld instuurt op je verschillende profielen.

>

>

>