Elke nieuwe werknemer kan 1.000 euro extra verdienen
Foto: anp
Om meer mensen aan een job te helpen, zullen nieuwe werk­nemers van hun werkgever een belastingvrije premie kunnen krijgen.

De ­federale begrotingsbesprekingen naderen hun einde. Ook de arbeidsdeal waarop premier Charles Michel (MR) broedt en die meer mensen aan de slag moet helpen, krijgt ­intussen vorm. Een van de maatregelen waarover de partijen een akkoord hebben bereikt, is een premie van 1.000 euro die werk­gevers aan nieuw aangeworven werknemers kunnen geven als ze minstens drie maanden in dienst blijven. 

De federale regering stelt de premie vrij van belastingen. Dat fiscale voordeel moet werk­nemers en werkgevers extra stimuleren om elkaar te vinden. Nieuwe werkkrachten met een contract van onbepaalde en bepaalde duur komen in aanmerking. De regering sprak wel af om er bij de uitwerking van de maatregel op toe te zien dat die niet tot misbruik leidt. Zo mag de premie niet in de plaats komen van een deel van het normaal belaste loon. 

De regering-Michel raakte het ook eens over enkele andere maatregelen die de paradox tussen het grote aantal inactieven en het overaanbod aan vacatures moet helpen oplossen. Gepen­sioneerden en gehandicapten zullen eenvoudiger aan de slag ­kunnen gaan zonder hun belastingvoordelen te verliezen. Met de deel­staten zal dan weer worden overlegd hoe werknemers beter gestimuleerd kunnen worden om in een ander gewest te werken. 

Ook enkele andere concrete ­zaken zijn al afgeklopt. Wie zijn of haar job verliest door medische overmacht maar wel elders ­terechtkan, zou recht krijgen op een premie van 1.800 euro die de outplacementkosten moet dekken. Denk aan iemand die door een opgedane allergie ergens niet meer kan werken. 

Verder komen er meer aansporingen om mensen aan de slag te krijgen in een knelpuntberoep. De ­gewestelijke premie voor werkzoekenden die een opleiding voor een knelpuntberoep volgen, wordt fiscaal vrijgesteld. Zo’n werkzoekende zal zijn werkloosheidsuitkering tijdens de opleiding niet zien afnemen. 

Arco en de F-16’s

De arbeidsdeal wordt aan de begrotingsbesprekingen gekoppeld, omdat meer mensen aan het werk krijgen mee moet leiden tot het dichten van het begrotings­tekort van 2,7 miljard euro. Na een aantal rondes van bilaterale besprekingen zaten premier Michel en zijn vicepremiers gisteravond samen. 

Over de timing van de landing waren verschillende geluiden te horen, maar veel hangt af van de vraag of het heikele Arco-dossier (en de beursgang van Belfius), de opvolging van de F-16-gevechtsvliegtuigen en het toelaten van een vierde speler op de Belgische telecommarkt in de oefening worden meegenomen.