Oppositie ontevreden met 'Miss World-akkoord'
Björn Rzoska. Foto: Photo News

De oppositie is teleurgesteld over de ‘besluiteloosheid’ van de Vlaamse regering. Vooral de beslissing om geen statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen, kan op weinig begrip rekenen. Ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL) vindt dat een gemiste kans.

SP.A is niet mals voor het akkoord van de Vlaamse regering. “De superministerraad is uitgedraaid op een Miss World-akkoord: wereldvrede beloven, maar niet zeggen hoe”, zegt Joris Vandenbroucke, fractieleider van de partij in het Vlaams Parlement. “Men lijkt ook vooral te hebben beslist wat de volgende regering moet doen. Er is al vier jaar verloren gegaan, en daar wordt nu een vijfde jaar aan toegevoegd. Men spreekt over wat de volgende Vlaamse regeringen moeten doen op middellange en lange termijn. Maar wat mogen we nog van deze regering verwachten?”

Er vallen wel positieve zaken te noteren, vindt SP.A. “Zoals de uitfasering van verwarming op fossiele brandstoffen, het bannen van plastic zakjes en de ambitie om het aantal gereden autokilometers te verminderen. De vraag is nu welke concrete daden en resultaten we in de resterende maanden van deze regeerperiode nog mogen verwachten. Alleen op die manier kan deze regering enige geloofwaardigheid geven aan wat vanochtend werd aangekondigd.”

“Stop bijvoorbeeld met het verder uitbreiden van de capaciteit van ons wegennet, en verhoog de werkingsbudgetten voor het openbaar vervoer in plaats van te verminderen. Tot op heden deed deze regering precies het omgekeerde. Het resultaat is dat we nu meer dan ooit in de file staan, ook buiten de spitsuren.”

Het afvalplan van minister Schauvliege noemt SP.A dan weer ronduit ontgoochelend. “Het biedt geen oplossing voor zwerfvuil. Ze heeft duidelijk de plannen van de lobby moeten slikken. Men heeft de bedrijven en sector de kans gegeven om met een voorstel te komen, maar daar stond niets concreet in. Nu krijgen ze nog eens vijf jaar. Conclusie: het zwerfvuil blijft ook de komende vijf jaar liggen op onze stranden en langs onze wegen.”

Groen: ‘Statiegeld krijgt eersteklas begrafenis’

‘Deze regering beslist vooral om niet te beslissen en om door te schuiven naar de volgende regering’, reageert Björn Rzoska van Groen op het akkoord van de Vlaamse regering. ‘Statiegeld op blikjes en plastic flessen krijgt een eersteklasbegrafenis, voor de betonstop zijn geen extra garanties, net als voor de bescherming van waardevolle bossen. Deze coalitie is niet sterk genoeg om beslissingen te nemen. CD&V, Open VLD en N-VA zijn teveel bezig met wat goed is voor hun partij en hun campagne, en te weinig met wat goed is voor de Vlamingen”, stelt Björn Rzoska.

Het meest positieve uit het akkoord ziet Groen in de kilometerheffing. ‘Ook al wordt ook die beslissing doorgeschoven.’ Ook in het afvalplan waar de Vlaamse regering vandaag mee naar buiten komt, ziet de partij een aantal positieve maatregelen: ‘Er komt een verbod op plastic zakjes, en op evenementen zal, naar het voorbeeld van de Gentse Feesten, het gebruik van herbruikbare bekers verplicht worden.’

Toch is er bij Rzoska vooral onbegrip over het uitblijven van het statiegeld op blikjes en plastic flessen. ‘Minister Schauvliege kondigde in 2014 al aan, dat na onderzoek in 2018 een definitieve beslissing zou worden genomen. De Vlaamse overheid zal het statiegeld niet invoeren, ondanks de vraag van een overweldigende meerderheid van de Vlamingen. Je moet maar even in een willekeurige berm kijken in Vlaanderen om te zien hoe wereldvreemd het is om een afvalplan zonder statiegeld voor te stellen.’

BBL: ‘Gevaar dat zaken sneuvelen onder volgende coalitie’

Ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL) noemt het niet invoeren van statiegeld ‘een grote lacune’. ‘We zijn teleurgesteld, want er was toch brede steun hiervoor’, verwijst woordvoerder Laurens De Meyer naar de Statiegeldalliantie.

Toch ziet ook de BBL een aantal goede maatregelen, zoals het verbod op de verkoop van mazoutketels vanaf 2021 of de invoering van een kilometerheffing. Tegelijk betreurt de organisatie dat veel van die maatregelen worden doorgeschoven naar de volgende regering. ‘De principes liggen op tafel, maar toch bestaat het gevaar dat een volgende coalitie bij de regeringsonderhandelingen een aantal zaken zal doen sneuvelen’, aldus De Meyer.

Vlaams Belang: 'Regering schuift hete aardappel door' 

Ook oppositiepartij Vlaams Belang spreekt van een doorgeefoperatie. 'Een uitgebluste regering die er door verdeeldheid jarenlang niet in slaagde om fundamentele knopen door te hakken, bereikt nu compromissen waarvan ze de factuur niet zelf moet betalen en meer nog, die zouden moeten worden uitgevoerd door de volgende Vlaamse regering. Die volgende regering zal bovendien een andere samenstelling hebben en zal die "compromissen" allicht vervangen door nieuwe beslissingen op basis van eigen inzichten. Dit is gewoon de mensen wat wijsmaken.'