Peeters keurt herstructureringsplan Carrefour goed
Foto: BELGA

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) keurt het herstructureringsplan van warenhuisketen Carrefour goed. ‘Het is belangrijk dat er een einde komt aan de onzekerheid voor de werknemers.’

Peeters gaat akkoord met het herstructureringsplan van Carrefour, ondanks het negatief advies van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) over de brugpensioenregeling. ‘In de arbeidsmarkt van vandaag vind ik het een heel slecht idee om die mensen op vervroegd SWT te sturen’, zei Muyters. Zo kwam alle druk bij Peeters te liggen aangezien Peeters het advies van Muyters als bindend had bestempeld.

'Het is belangrijk dat er nu een einde komt aan de onzekerheid', verklaart Peeters. 'Het herstructureringsplan kan worden uitgevoerd. Alle werknemers die hun werk verliezen, kunnen rekenen op intensieve begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe job.'

De federaal minister van Werk keurde het dossier goed op basis van de drie positieve adviezen van de regionale ministers van werk, het advies van de Adviescommissie SWT, het juridisch advies van de FOD Werkgelegenheid en de bijkomende maatregelen door Carrefour voor SWT-ers. Op basis van alle ingewonnen adviezen wordt Carrefour beschouwd als onderneming in herstructurering.

Extra financiële middelen

Carrefour liet eerder deze week weten bereid te zijn extra financiële middelen te leveren voor werknemers die gebruikmaken van het SWT-stelsel (het vroegere brugpensioen). Boven op de 2.500 euro voor outplacement die in het herstructureringsplan gepland was per werknemer die met brugpensioen gaat, is er nu ook sprake van maximaal 500 euro extra als ze een opleiding volgen voor een knelpuntberoep.

In het herstructureringsplan dat directie en vakbonden van Carrefour overeenkwamen, was sprake van 600 personeelsleden die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zouden stappen.