Dome Assistance betaalt werknemers voortaan tweede voorschot
Erika Tuypens, ceo dome assistance Foto: Jobat.be
Een eeuw geleden was het een statussymbool huishoudpersoneel in dienst te hebben. Het statuut van die mensen was geenszins gereguleerd. Verhalen van vergoeding door ‘kost en inwoon’, soms zelfs doorgegeven naar de volgende generatie, waren geen uitzondering. Het was dan ook moeilijk als arbeider om uit deze sociaal afhankelijke situatie los te komen.

Anno 2018 heeft de markt van de huishoudhulp een volwaardig sociaal statuut. We hebben ook een maatschappelijke evolutie doorgemaakt naar gezinnen met twee uitwerkende ouders, alleenstaande professionals, één-oudergezinnen, en alle mogelijke levensvormen waarin het individu vrijuit zijn plaats kan vinden. 'De vraag naar een geschikte huishoudhulp is acuter, sneller, efficiënter en soms ook volatieler geworden', weet Erika Tuypens, ceo van de erkende dienstenchequeonderneming Dome Assistance.

Balans werk-privé

Het werken als huishoudhulp is hoe langer hoe meer een bewuste keuze. Het beroep stelt de werknemer in staat op een volwaardige wijze financiële onafhankelijkheid op te bouwen in combinatie met een degelijk sociaal statuut én een gezinsleven. 'Als huishoudhulp kies je, in samenspraak met de erkende onderneming, hoeveel uren je wenst te werken, in welke regio, voor welke periode etc… Het is een flexibele vorm van work-life balance, zoals je dat als individu persoonlijk aanvoelt en wenst in te vullen', legt Erika Tuypens uit. 'Dit is meteen ook het grote voordeel en vaak dé factor om kwalitatieve werknemers over de streep te trekken.'

Ook al ging het systeem van de dienstencheques in 2004 schoorvoetend van start, bijna als ‘try-out’ om zwartwerk tegen te gaan, het bleek aan een enorme nood te beantwoorden en de markt blijft tot vandaag groeien.

Werknemers ontzorgd

Dat betekent evenwel niet dat de job er gemakkelijker op is geworden. 'De ruim tien jaar dat we huishoudhulpen vanuit zeven locaties in Vlaanderen begeleiden, blijkt het tegendeel. Wekelijks betreedt de huishoudhulp de privéwereld van verschillende klanten met uiteenlopende verwachtingen, gewoontes, levensstijlen en levensvisies. Dat vereist heel wat inlevings- en aanpassingsvermogen. Onze rol van coach en klankbord is met de jaren heel sterk geëvolueerd en wint voortdurend aan belang.'

Vanuit dit inzicht heeft Dome Assistance sinds de opstart ingezet op het ontzorgen van haar werknemers. 'De aanwezigheid van ons coaching team is al lang niet meer ingegeven door logistieke vereisten om regelmatig papieren cheques in ontvangst te nemen, prestatielijsten af te geven of planningen te bespreken', legt Erika Tuypens uit. 'We werken voor 80% met elektronische dienstencheques (het landelijk gemiddelde is slechts 50%) en onze in-house ontwikkelde "Dome-App" zorgt ervoor dat planningen en wederzijdse communicaties digitaal verlopen. Tot grote appreciatie van onze "Dome Assistenten" én van onze klanten, die zich verbonden weten met een bedrijf dat inspeelt op maatschappelijke en technologische trends en in de dienstenchequewereld op dat vlak een voorloper is.'

'Gesprekken in de lokale kantoren zijn vooral gericht op het welbevinden van onze Dome Assistenten, op de positieve uitbouw van hun relatie met hun klanten en op hun veiligheid op de werkposten. De teamleden in de kantoren fungeren voornamelijk als klankbord en zorgen dat de huishoudhulp zich gehoord’ voelt.'

>

>

>