Weinig verschil tussen mannelijke en vrouwelijke baas
Foto: Jobat.be
Het idee dat vrouwen in leidinggevende functies fundamenteel verschillen van hun mannelijke collega’s is wijdverspreid. Onderzoek van de Universiteit Antwerpen en HR-adviesverlener Hudson wijst echter uit dat vrouwen en mannen in leidinggevende functies veel meer op elkaar lijken dan verschillen.

Stereotypes over de leiderschapsstijl van vrouwen variëren van uiterst negatief tot heel positief: sommigen zijn ervan overtuigd dat vrouwen te weinig gedreven of te emotioneel zijn om goed leiding te kunnen geven. Wie het positief ziet, prijst vrouwen dan weer om hun unieke aanpak en sterke interpersoonlijke vaardigheden, die hen tot betere leidinggevenden maken dan mannen.

Onderzoek

Er blijken echter weinig of geen studies te bestaan die deze stereotypen onderzoeken. Zijn mannen en vrouwen in leidinggevende functies ook daadwerkelijk verschillend qua persoonlijkheid? Onderzoek uitgevoerd door academici van verschillende universiteiten, samen met de R&D-afdeling van Hudson, vult die leemte.

In totaal werden de persoonlijkheidsprofielen van meer dan 500 leidinggevenden aan de absolute top van organisaties vergeleken met de profielen van ruim 50.000 werknemers in niet-leidinggevende functies, met behulp van de Business Attitudes Questionnaire (BAQ), ontwikkeld door Hudson.

En de conclusie is duidelijk: mannen en vrouwen in leidinggevende functies lijken meer op elkaar dan ze verschillen.

Niet leidinggevenden versus C-levels

Wanneer we kijken naar de grote groep onderzochte niet-leidinggevenden, scoren vrouwen gemiddeld iets hoger op aspecten als altruïsme en consciëntieusheid en iets lager op emotionele stabiliteit en extraversie.

Echter, deze verschillen tussen mannen en vrouwen lijken grotendeels te verdwijnen wanneer je focust op de groep van C-levels (executive en senior management). De resultaten tonen aan dat mannen en vrouwen in leiderschapsposities niet fundamenteel van elkaar verschillen. Beide vertonen een archetypisch leidersprofiel met een uitgesproken klemtoon op eigenschappen als assertiviteit, strategisch denken en daadkracht.

>

>

>