Aantal overlijdens door euthanasie stijgt weer
Foto: belgaimage

Voor het eerst in drie jaar is het aantal overlijdens door euthanasie weer gestegen, met liefst 13 procent. Sterkste stijger zijn de ouderdomskwalen.

Drie jaar lang leek de vraag naar euthanasie stabiel te blijven rond de 2.000 gevallen per jaar, maar in 2017 heeft zich opnieuw een stijging voorgedaan, van 13 procent. In dat jaar kregen 2.309 mensen euthanasie. Voor 2016 en 2017 samen gaat het om 4.337 gevallen. En hoewel ook aan Franstalige kant het cijfer stijgt, blijft de verdeling erg ongelijk, met een verhouding van 80-20.

Dat staat te lezen in het nieuwste verslag van de federale commissie ter evaluatie van euthanasie, dat zopas is vrijgegeven.

Uitbehandelde en uitgezaaide kanker blijft de belangrijkste reden, met 2.781 overlijdens over de twee jaar. In absolute cijfers blijft deze groep stijgen, maar procentueel niet. Dat komt doordat de tweede grootste groep, die van de ouderdomskwalen, veel sterker gestegen is. In het vorige verslag ging het om een op de tien gevallen. Nu is dat al bijna een op de vijf geworden.

In absolute cijfers: in 2016 overleden 268 mensen, vooral ouderen, door euthanasie vanwege ouderdomskwalen. In 2017 waren het er liefst 442. Tachtigers vormen veruit de grootste leeftijdsgroep in deze categorie, al zijn er ook negentigers en honderdplussers bij.

Het aantal euthanasiegevallen in woonzorgcentra blijft toenemen: in vergelijking met 2002-’03 gaat het om een procentuele verdrievoudiging. Meestal vindt een euthanasie evenwel thuis plaats. Dat gebeurt nu vaker dan in het ziekenhuis, conform de wens van veel mensen om thuis te kunnen sterven.

Psychisch lijden

In ruim zes op de tien gevallen van euthanasie noteerde de arts dat er fysiek lijden aanwezig was én tegelijk ook psychisch lijden. Artsen die ervaring hebben met levenseindezorg zeggen al langer dat een fysieke ziekte ook vaak aanleiding geeft tot psychisch lijden, bijvoorbeeld angst voor de aftakeling, lijden door de toenemende afhankelijkheid, of verlies van elke mogelijkheid tot sociaal contact.

Euthanasie bij psychiatrisch lijden blijft erg beperkt. Het daalde van ruim 40 gevallen per jaar naar nu 26 per jaar.

Ook euthanasie vanwege een dementeringsproces blijft beperkt: in vier jaar tijd kregen 60 mensen euthanasie om die reden, gemiddeld zo’n 15 per jaar.