Belgische rundvleesketen verplicht verdoofd slachten
Themabeeld Foto: put

Belbeef maakt verdoofd slachten verplicht voor gebruikers van de Belbeef-standaard. Het bedrijf is een interprofessionele organisatie die de spelers uit de rundvleesketen verenigt.

Rundvlees afkomstig van dieren die niet verdoofd geslacht werden, komen niet langer in aanmerking voor verkoop onder de Belbeef-standaard.

De regel treedt in werking op 1 oktober 2018. Er geldt een overgangsfase van drie maanden om de slachthuizen, veehouders en certificeringsinstellingen de mogelijkheid te geven maatregelen te nemen.

‘Met de invoering van deze hernieuwde standaard geeft de sector een duidelijk signaal’, zegt Christel Buyse, voorzitster van de raad van bestuur van Belbeef.