Vrouwen aan de bak, mannen aan de dop
Sectoren met een mannelijk overwicht, zoals de traditionele industrie, zitten in de verdrukking. Sluitingen van grote fabrieken als Caterpillar in Gosselies zijn er het bewijs van. Foto: virginie lefour/belga
De groei van het aantal werkzoekenden komt volledig voor rekening van mannen. Dat blijkt uit een interne analyse van de VDAB.

Terwijl er in 2001 ongeveer evenveel vrouwen werkloos waren als nu, is het aantal mannelijke werklozen in diezelfde periode met 52 procent gestegen. De cijfers staan in een nota die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft opgesteld over de samenstelling van de groep werkzoekenden. Het document was bestemd voor de raad van bestuur, maar lekte uit via de website De Wereld Morgen

De cijfers weerspiegelen de ­gestegen arbeidskansen voor vrouwen, legt woordvoerder Shaireen Aftab van de VDAB uit. Twee factoren spelen in hun voordeel. Meisjes doen het beter op school, zodat ze gemiddeld hoger geschoold zijn als ze de arbeidsmarkt betreden. Uit het schoolverlatersrapport dat de VDAB jaarlijks opstelt, blijkt dat het ­aandeel meisjes stijgt met de scholingsgraad. Dat geeft hen een voordeel ten opzichte van mannen, want voor lager geschoolden is het moeilijker om vlot werk te vinden dan voor hoger geschoolden. 

Ten tweede spelen economische ontwikkelingen in het voordeel van vrouwen. Het aantal jobs in de dienstensector, de zorg en het onderwijs zit in de lift. Dat zijn telkens delen van de arbeidsmarkt waar vrouwen sterk staan. Daartegenover staat dat sectoren met een mannelijk overwicht, ­zoals de traditionele industrie, in de verdrukking zitten. Sluitingen van grote fabrieken als Opel in ­Antwerpen, Ford in Genk of Caterpillar in Gosselies zijn er het bewijs van. 

Ex-gedetineerden 

De nota werd opgesteld om drie periodes van hoogconjunctuur met elkaar te vergelijken. Daarom werd de samenstelling van de populatie van werkzoekenden in 2001, 2008 en 2018 geanalyseerd. Wat opvalt, is dat het aantal werkzoekenden nu groter is dan in de twee voorgaande ­conjunctuurpieken. Zowel in 2001 als 2008 zakte het aantal werklozen tot ongeveer 150.000, terwijl het er nu nog ruim 184.000 zijn. Een opmerkelijke vaststelling, omdat tegelijk de vacaturegraad groter dan ooit is.

De verklaring is dat nu meer categorieën als werkzoekend worden bestempeld dan in het verleden. Een gevolg van het intensievere activeringsbeleid, zegt Aftab. Een groot deel van de toename komt op rekening van vijftigplussers, die voorheen vaak vrijgesteld werden van de taak om naar werk te zoeken. Ook SWT’ers, de vroegere bruggepensioneerden, moeten langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Daarnaast staan nu ook meer herintreders, ex-gedetineerden en leefloners ingeschreven als werkzoekende. Opvallend is ook dat het aantal werkzoekende allochtonen sterker gestegen is dan het aantal werkzoekende autochtonen. Dat heeft onder meer te maken met de instroom van vluchtelingen. 

Aftab: ‘We hebben het poten­tieel van de arbeidsmarkt zichtbaar gemaakt door meer inactieven in het beleid op te nemen. De mensen die vroeger vrijgesteld werden en niet zichtbaar waren in de werkloosheidsstatistieken, zitten er nu wel in. De cijfers weerspiegelen de versterking van ons activeringsbeleid. We gaan er nu meer van uit dat er ook voor moeilijkere groepen kansen liggen op de ­arbeidsmarkt’.