Plafond van het onbelast bijverdienen geen 500, maar 510 euro per maand

Het maandelijks plafond bedraagt dankzij de indexering niet 500 maar 510,83 euro.

Vanaf 15 juli gaat de regeling voor onbelast bijverdienen in. Die regeling laat toe dat werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen bijklussen bij vrienden, buren of verenigingen zonder dat ze daar belastingen op moeten betalen.

De regering communiceerde steevast dat het plafond om bij te verdienen op 500 euro per maand en 6.000 euro per kalenderjaar ligt. Ook de overheidssite met alle informatie over het onbelast bijverdienen, bijklussen.be, vermeldt die bedragen. 

Maar in de wet die vorige week goedgekeurd staat, wordt een bedrag van 3.830 euro vermeld. De regering had dat bedrag bepaald aan de hand van de indexeringscoëfficiënt voor 2017. Maar met de coëfficient voor dit jaar geeft dat een limiet van 6.130 euro, stipt fiscalist Jef Wellens (Wolters Kluwer) aan. 

Geen afronding

Bij het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) wordt bevestigd dat het jaarplafond voor 2018 inderdaad 6.130 euro bedraagt. Volgens de wet bedraagt de maandlimiet één twaalfde van dat bedrag, of dus 510,83 euro per maand. Er zijn geen plannen om dat bedrag af te ronden, laat het kabinet weten.

Een reparatiewet voorziet dat de regering het maandelijks plafond kan verdubbelen, zonder evenwel aan de jaarlimiet te raken. Onder meer de sportverenigingen waren daar vragende partij voor. Dat wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden, en daarna moet er ook nog een Koninklijk Besluit verschijnen dat bepaalt voor welke klussen die verhoogde maandlimiet geldt.