Eén op drie laatstejaars nam deel aan oriënteringsproef
Foto: Photo News

22.697 scholieren hebben deelgenomen aan de oriënteringsproef Columbus, die hen helpt bij het maken van een studiekeuze. Het gaat om zowat een derde van de laatstejaars.

Dat meldt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). De oriënteringsproef werd begin vorig jaar beschikbaar gemaakt voor alle laatstejaars in het secundair onderwijs. Intussen is de proef ook toegankelijk voor de vijfdejaars.

De test wil de deelnemers inzicht in hun kennis, motivatie, interesses en studievaardigheden bieden. Op die manier moeten ze een beter beeld krijgen over hun kansen in het hoger onderwijs.

Vorig jaar namen er 16.000 scholieren deel, dit jaar al meer dan 22.000. De grote meerderheid onder hen zat in het laatste jaar. 55 procent komt uit aso, 39 procent uit tso, 4 procent uit bso en 1,5 procent uit kso.

‘Columbus wordt stilaan een vast onderdeel van het studiekeuzetraject dat scholen met hun leerlingen doorlopen om hen zo goed mogelijk te begeleiden’, concludeert Crevits dan ook.

Resultaten

De komende jaren zal het resultaat van de oriënteringsproef worden gekoppeld aan het studiesucces, zodat de onderzoekers het instrument nog kunnen verfijnen.