‘Gemeenteraadslid beloofde verblijfsvergunning in ruil voor 3.000 euro’
Foto: BELGA

Voormalig Brussels MR-gemeenteraadslid Alain Nimegeers zou een sans-papiers een verblijfsvergunning beloofd hebben in ruil voor 3.000 euro. Dat heeft de betrokken persoon gezegd aan de Franstalige openbare omroep RTBF.

Nimegeers moest in mei ontslag nemen uit de Brusselse gemeenteraad na zijn verhuis naar Wallonië, maar de feiten dateren van toen hij nog in de hoofdstad woonde. De persoon die de verblijfsvergunning aangeboden kreeg - de RTBF noemt hem Samir, een schuilnaam - zei dat hij Nimegeers ontmoet heeft dankzij een kennis die ‘contact had met meneer Nimegeers om een sociale woning te krijgen na betaling van 2.000 euro’.

De 32-jarige man van Marokkaanse afkomst verklaarde dat hij Nimegeers eind januari voor het eerst ontmoette in een Brussels café. ‘Hij heeft me toen gezegd dat hij voor papieren kon zorgen voor een som van 3.000 euro’, zei hij aan RTBF. Drie dagen later maakt de man tijdens een tweede ontmoeting 2.750 euro over. De rest van het bedrag had hij niet bijeen kunnen sprokkelen.

Volgens RTBF beloofde het toenmalige gemeenteraadslid binnen de drie maanden een gunstig resultaat. Samir heeft sindsdien geen goed nieuws ontvangen, maar kon wel een nieuwe ontmoeting regelen met Nimegeers. In het gesprek dat Samir opnam en doorspeelde naar RTBF, zegt Nimegeers dat zijn contacten op zijn vraag aan het werk zijn om een dossier in te dienen, ‘voor de woning of voor de papieren’.

‘In de val gelokt’

In een reactie bevestigt Nimegeers dat hij de sans-papiers heeft ontmoet, maar ontkent hij dat hij geld heeft gevraagd of ontvangen. Hij zegt dat hij aan de man uitgelegd heeft dat hij zijn dossier aan Theo Francken zou overmaken, maar dat hij niets meer kon doen. ‘Ik weet niet wat er achter mijn rug gebeurd is. Die sans-papiers heeft geprobeerd me in de val te lokken’, zegt Nimegeers, die spreekt van een ‘complot in de context van de verkiezingscampagne’. Hij zal een advocaat onder arm nemen om de zaak uit te klaren.

Nimegeers zegt wel nog dat de sommen waarvan sprake in het opgenomen gesprek 'gelijkaardig zijn aan geldbedragen die soms gebruikt worden om een verkiezingscampagne te financieren', maar het voormalige gemeenteraadslid zegt dat hij die bedragen altijd terugbetaalt. 'De sans-papiers heeft het misschien fout begrepen, of misschien zijn elders andere dingen gezegd', aldus Nimegeers.

'Gepaste juridische stappen'

De MR zal gepaste juridische stappen nemen indien blijkt dat de Franstalige liberaal Nimegeers zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze praktijken of feiten van oplichting. Dat is zaterdagavond te horen bij Alain Courtois, de eerste schepen van de stad Brussel Alain Courtois. Volgens de persdienst van Courtois nam Nimegeers enkele maanden geleden al ontslag uit de MR, en zetelde hij op het einde als onafhankelijke in de Brusselse gemeenteraad.