Leen Gryffroy (N-VA) , schepen van Verkeer en Mobiliteit, heeft aan de jongste gemeenteraad de definitieve versie van het mobiliteitsplan voorgesteld. “De zwakke weggebruikers staan centraal”, zegt ze.

Tegen het oorspronkelijke ontwerp kwamen 35 bezwaarschriften binnen. Op advies van de mobiliteitsraad resulteerde dat in een aantal wijzigingen. Zo komt in de Florastraat (kant Langevelddreef) een bijkomende ...